Pad tot huidige pagina

Voorrang onderwijs en zorg

Zorgmedewerkers  en onderwijspersoneel kunnen zich vanaf maandag 21 september met voorrang laten testen. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel. Als de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag, is het niet meer nodig om groepen met voorrang te testen.

In Amsterdam vinden de testen met voorrang plaats in de teststraat in de RAI. Zorgverleners en onderwijzend personeel met corona-gerelateerde klachten kunnen zich dagelijks tussen 09.00 -12.00 uur laten testen. Hiervoor is wel een afspraak nodig. De testuitslag kan dezelfde avond vanaf 19.00 uur via coronatest.nl  worden ingezien. Positieve testuitslagen worden doorgebeld door de GGD.

U heeft een DigiD nodig om de testuitslag online in te zien. Heeft u die niet, dan wordt u binnen 48 uur gebeld door het landelijk callcenter met de uitslag. Het is voor het versneld testen dus van groot belang dat u al een DigiD heeft. Vraag deze daarom nu al aan. De aanvraag duurt 3 werkdagen.

Voor wie is deze regeling

Alleen medewerkers met een essentiële rol in de continuïteit van de zorg of het onderwijs komen in aanmerking voor de voorrangsregeling. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen wat hieronder wordt verstaan en aan welke criteria u moet voldoen. Het is belangrijk dat uitsluitend mensen die in aanmerking komen voor prioriteit gebruik maken van deze regeling. Daarom vindt er op twee momenten controle plaats: telefonisch én in de teststraat.

Zo werkt de aanvraag voor zorgmedewerkers

 • De aanvraag voor de coronatest met voorrang kan alleen telefonisch via 0800 - 8101.
 • Houd bij het maken van de afspraak uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand en de naam van de zorginstelling (wanneer u in dienst bent van een instelling), uw KvK-nummer (als u zelfstandig of ZZP bent) of de AGB-code (als u een vrijgevestigde zorgprofessional bent).
 • U krijgt een afspraak voor dezelfde of de volgende dag.
 • Dit neemt u mee naar de testafspraak:
  • De afspraakbevestiging
  • Een identiteitsbewijs
  • Een loonstrookje als u in loondienst bent, of een afschrift van de registratie op www.wkkgzzelftest.nl, een zorgovereenkomst of een afschrift van de AGB-code in het AGB-register als u zelfstandige bent.

Zo werkt de aanvraag voor onderwijspersoneel

 • U meldt zich bij de schoolleiding. Die bepaalt of u in aanmerking komt.
 • Als dat het geval is, vult de schoolleiding een voorrangsverklaring in en stuurt deze digitaal naar u.
 • De aanvraag voor de coronatest met voorrang kan alleen telefonisch via 0800 - 8101.
 • Houd bij het maken van de afspraak uw burgerservicenummer en de voorrangsverklaring bij de hand.
 • U krijgt een afspraak voor dezelfde of de volgende dag.
 • Neem de afspraakbevestiging en een identiteitsbewijs mee naar de testafspraak.

Uitslag voor zorgmedewerkers en onderwijspersoneel

Het streven is dat de testuitslag vanaf 19:00 uur diezelfde dag online is in te zien op coronatest.nl (met DigiD). In dit webportaal worden alle uitslagen gecommuniceerd.

Is de testuitslag positief? Ga dan meteen in isolatie. U wordt zo snel mogelijk gebeld door de GGD Amsterdam.

Zorgverleners en onderwijzend personeel die geen DigiD hebben, worden binnen 48 uur teruggebeld door het landelijk callcenter.