Pad tot huidige pagina
Testen met voorrang in de teststraat in de RAI van GGD Amsterdam.

Testen met voorrang voor onderwijs, zorg en kinderopvang

20 september 2021

Medewerkers uit de zorg, kinderopvang en het onderwijs kunnen zich met voorrang laten testen op het coronavirus.

In Amsterdam vinden de testen met voorrang plaats in de teststraat in de RAI. Zorgverleners, onderwijzend personeel en medewerkers in de kinderopvang met coronaklachten kunnen zich dagelijks tussen 09.00 -12.00 uur laten testen. Hiervoor is wel een afspraak nodig.

Voor wie is deze regeling

Medewerkers met een essentiële rol in de continuïteit van de zorg, het onderwijs of de opvang van kinderen komen in aanmerking voor de voorrangsregeling. Op de website van de Rijksoverheid leest u aan welke criteria u moet voldoen als:

De uitslag

De testuitslag kan dezelfde avond vanaf 19.00 uur via coronatest.nl (met DigiD) worden ingezien. Zorgverleners en onderwijzend personeel zonder DigiD worden door het landelijk callcenter gebeld met de uitslag. Positieve testuitslagen worden doorgebeld door de GGD.

Is de testuitslag positief? Ga dan meteen in isolatie. U wordt zo snel mogelijk gebeld door de GGD Amsterdam voor een bron- en contactonderzoek.

Aanvragen test met voorrang voor de zorg

 • De aanvraag voor de coronatest met voorrang kan alleen telefonisch via 0800 - 8101.
 • Houd bij het maken van de afspraak uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand en de naam van de zorginstelling (wanneer u in dienst bent van een instelling), uw KvK-nummer (als u zelfstandig of ZZP bent) of de AGB-code (als u een vrijgevestigde zorgprofessional bent).
 • U krijgt een afspraak voor dezelfde of de volgende dag.
 • Dit neemt u mee naar de testafspraak:
  • De afspraakbevestiging
  • Een identiteitsbewijs
  • Een loonstrookje als u in loondienst bent, of een afschrift van de registratie op www.wkkgzzelftest.nl, een zorgovereenkomst of een afschrift van de AGB-code in het AGB-register als u zelfstandige bent.

Aanvragen test met voorrang voor het onderwijs

 • U meldt zich bij de schoolleiding. Die bepaalt of u in aanmerking komt.
 • Als dat het geval is, vult de schoolleiding een voorrangsverklaring in en stuurt deze digitaal naar u.
 • De aanvraag voor de coronatest met voorrang kan alleen telefonisch via 0800 - 8101.
 • Houd bij het maken van de afspraak uw burgerservicenummer en de voorrangsverklaring bij de hand.
 • U krijgt een afspraak voor dezelfde of de volgende dag.
 • Neem de afspraakbevestiging en een identiteitsbewijs mee naar de testafspraak.

Aanvragen test met voorrang voor de kinderopvang

 • U meldt zich bij uw werkgever. Die bepaalt of u in aanmerking komt.
 • Gastouders kunnen via het gastouderbureau (of in het uiterste geval via de brancheorganisatie Nysa) een voorrangsverklaring invullen.
 • De aanvraag voor de coronatest met voorrang kan alleen telefonisch via 0800 - 8101.
 • Houd bij het maken van de afspraak uw burgerservicenummer en de voorrangsverklaring bij de hand.
 • U krijgt een afspraak voor dezelfde of de volgende dag.
 • Neem de afspraakbevestiging en een identiteitsbewijs mee naar de testafspraak.