Pad tot huidige pagina

Uitvaart in coronatijd

Afscheid nemen van een dierbare is altijd moeilijk, maar in deze coronatijd vaak extra lastig. We willen natuurlijk dat een afscheid op veilige, maar ook op een prettige en zo normaal mogelijke wijze plaats kan vinden. Daarom hebben wij op deze pagina tips verzameld die u of uw omgeving mogelijk helpen in dit proces.

Maatregelen op de rouwkaart

Als u mensen uitnodigt om de afscheidsdienst bij te wonen, kunt u erover nadenken de coronamaatregelen vooraf op de rouwkaart te communiceren. Vindt u het lastig te bepalen wat u over de maatregelen communiceert op de rouwkaart of weet u niet hoe u moet verwoorden dat iemand niet wordt uitgenodigd de uitvaart fysiek bij te wonen?

De uitvaartondernemer heeft hier misschien wel suggesties voor. Ook zijn er online veel teksten te vinden om u hierbij te helpen.

In aanvulling op uw draaiboek

Naamkaartjes

Zijn er personen die dichtbij de overledene stonden, maar de uitvaart vanwege omstandigheden niet bij kunnen wonen? Reserveer voor hen een stoel en plaats daarop hun naam. Zo zijn zij er toch een beetje bij

Online aanwezig

Vanwege corona is het vaak niet mogelijk iedereen fysiek uit te nodigen op een afscheid. Uitvaartondernemers bieden hiervoor vaak een livestream link aan waarmee mensen thuis het afscheid via internet kunnen bekijken

Kaarsje

Een mooie manier om samen bij de overledene stil te staan is door gezamenlijk een kaarsje te branden, op hetzelfde moment. U kunt hierover communiceren op de rouwkaart.

Maatregelen

De maatregelen maken het vaak moeilijk om elkaar fysiek te ondersteunen. De uitvaartondernemer neemt hiervoor al de nodige maatregelen. Zo worden bezoekers op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst en wordt iedereen gevraagd netjes de handen schoon te maken en geen handen te schudden. U kunt hier altijd naar vragen bij uw uitvaartondernemer.

Tip: neem extra mondkapjes mee voor degenen die deze niet bij zich hebben. Ook doekjes om de microfoon na iedere spreker te reinigen, zijn handig.

Meer informatie