Pad tot huidige pagina

Werkgevers, corona en (snel)testen

Het zijn lastige tijden voor werkgevers. De coronamaatregelen hebben een grote impact op uw bedrijfsvoering. Bovendien bent u als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor uw werknemers. Daar hoort ook een goed testbeleid bij. We zetten daarom de belangrijkste punten over (snel)testen voor u op een rij.

Testen bij de GGD Amsterdam

Snel en veilig testen is een belangrijke pijler in de coronabestrijding. Daarom breiden we als GGD Amsterdam onze testcapaciteit steeds verder uit. Ook het aanbod wordt breder. Naast de PCR-test bieden we binnenkort ook sneltesten aan.

Medewerkers uit de zorg en het onderwijs kunnen zich bij de GGD met voorrang laten testen.

Testen bij een commerciële (snel)testaanbieder

Naast de GGD zijn er ook commerciële aanbieders van coronatesten. Zij werken met antigeentesten (sneltesten). Het ministerie van VWS stelt strenge eisen aan het openen van een testlocatie. We krijgen als GGD signalen dat niet alle aanbieders zich aan deze richtlijnen houden. Een onjuiste interpretatie en/of verkeerd advies kunnen leiden tot gevaarlijke situaties (risico op verspreiding), bijvoorbeeld omdat besmette personen denken dat ze niet besmettelijk zijn.

De GGD houdt geen toezicht op testlocaties buiten de GGD, en is ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de testen en het testproces.

Verantwoordelijk voor uw werknemers

Overweegt u als werkgever om gebruik te maken van een commerciële aanbieder? Neem als opdrachtgever uw verantwoordelijkheid voor uw werknemers door bij de opdrachtverstrekking de volgende eisen mee te nemen:

  • Check of de aanbieder gebruik maakt van een gevalideerde sneltest en voldoet aan de landelijke uitgangspunten voor niet-GGD-teststraten.
  • COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte. Informeer daarom of de aanbieder positieve testuitslagen meldt bij de GGD van de woonplaats van de geteste persoon.
  • Lees de handreiking van het RIVM voor werkgevers, bedrijfsartsen en testfaciliteiten buiten de GGD. Hierin wordt onder andere ingegaan op de medische eindverantwoordelijkheid, het waarborgen van de privacy van werknemers en de nazorg voor hen die getest zijn.
  • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op het testen en het testproces. Houdt een aanbieder zich niet aan de landelijke uitgangspunten? Dan kunt u een melding doen bij het IGJ.

Goed om te weten: als we als GGD twijfelen over het soort test, de uitvoering en/of uitslag, zullen we mensen vragen zich opnieuw te laten testen in een GGD-teststraat. De patiënt moet de uitslag in isolatie afwachten.

Wanneer geen antigeentest (sneltest)

Zoals gezegd bieden de meeste commerciële aanbieders een antigeentest aan. Deze coronasneltesten zijn gevalideerd voor mensen met klachten. Er zijn op dit moment nog geen sneltesten gevalideerd voor mensen zonder klachten. Het advies is dan ook om de antigeentest niet te doen zonder klachten.

Daarnaast is de antigeentest ook niet geschikt voor:

  • werknemers die in quarantaine zitten en geen klachten hebben. Zij kunnen 5 dagen na het risicovolle contact een PCR-test doen bij de GGD. Het nummer voor de afspraak van deze test krijgen zij via de CoronaMelder app of het bron- en contactonderzoek.
  • werknemers met ernstige klachten. Zij moeten contact opnemen met een arts.
  • werknemers die werken met kwetsbare doelgroepen. Zij kunnen een PCR-test doen.

Werknemers die in een medische risicogroep vallen kunnen wel een antigeentest doen, maar moeten bij een negatieve testuitslag hun gezondheid extra in de gaten houden.

Wat moet u als werkgever doen als een van uw werknemers positief getest is? Hiervoor heeft de GGD Amsterdam een handig stappenplan (PDF, 608 kB) ontwikkeld.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan contact op met de GGD Amsterdam.

• Rijksoverheid: Corona en werken op locatie
• Autoriteit Persoonsgegevens: Corona op de werkvloer