Pad tot huidige pagina

Afval is slecht voor dieren

Waarom deze campagne?

Uit de dagelijkse praktijk bij de afdeling Dierplaagbeheersing (DPB) van de GGD blijkt dat er in veel gevallen verband bestaat tussen de melding van overlast (vogels, ratten) en de manier waarop bewoners omgaan met huisvuil en etensresten. Ook het voeren van vogels door bewoners leidt tot overlast.
Achtergebleven voer of etensresten trekt andere dieren aan dan de vogels waarvoor het bedoeld is: ratten.

Overlast vogels leidt tot overlast door ratten

Regelmatig krijgt DPB meldingen van overlast van vogels (van andere bewoners dan degenen die voeren). Gebeurt dat voeren regelmatig dan komen er ratten op af: opnieuw een melding bij Dierplaagbeheersing. En als er eenmaal ratten zijn worden het er meer en gaan ze op zoek naar voedsel op andere plekken: ook in en om het huis, waardoor er opnieuw meldingen bij DPB binnenkomen.

De hulp van DPB wordt dus ingeroepen om een probleem op te lossen dat (vaak) door bewoners zelf wordt veroorzaakt. Hoewel niemand het prettig vindt om overlast te ervaren, gebeurt dit toch door de bovenstaande gang van zaken.

Oplossing? Voorkom overlast: niet voeren!

De oplossing is redelijk simpel: vogels niet voeren en geen etensresten weggooien in de openbare ruimte. Maak gebruik van de afvalcontainers of een goed afgesloten vuilniszak, die op de juiste tijd en plaats aan de straat wordt gezet om te worden opgehaald. Op die manier wordt het aantal dieren minder en hoeft Dierplaagbeheersing minder dieren te doden. De dieren worden gedwongen om zelf naar eten te zoeken en vinden dan hun natuurlijke voedsel. Ze krijgen meer beweging en blijven gezond.

Campagne materialen