Pad tot huidige pagina

Bruine rat en zwarte rat

25 mei 2021

De meest voorkomende rat in Amsterdam is de bruine rat. Deze rat leeft in en bij woningen, in het rioolstelsel, langs slootkanten en onder struiken. Op deze plekken maken ze een stelsel aan gangen en holen. In de vrije natuur leeft de bruine rat aan slootkanten en in moerassen.

Soms komen er in de haven zwarte ratten via schepen mee. Zwarte ratten leven meer hoog in gebouwen. In het zuiden van Nederland leven ze ook in woningen.

De bruine rat eet vaak van het voedsel dat wij achterlaten. Op de plekken waar ratten gezien worden is dan ook vaak voedselafval van bewoners of bedrijven te vinden. In oude wijken kunnen ze in de kruipruimte leven en voedsel in huizen vinden. In de naoorlogse wijken buiten de ring leven ze soms in groepen in het groen van de binnentuinen, waar voedselresten met name voor ze te vinden zijn. In de natuur leven ze van voedsel dat in het water of aan de kanten te vinden is.

Ratten worden door de gemeente alleen bestreden op locaties waar zij te veel schade kunnen veroorzaken of een reëel gezondheidsrisico kunnen vormen. Over het algemeen is dat risico vrij klein. Bestrijden heeft geen zin als er voedsel en schuilplekken beschikbaar blijven. In de natuur worden ratten niet bestreden omdat ze hier prooi zijn van roofdieren zoals uilen en martersoorten.

Hoe kunt u overlast van ratten voorkomen?

  • Laat geen etensresten achter in en rond uw woning en in de openbare ruimte.
  • Koop niet meer voedsel dan nodig is en maak bijvoorbeeld goed gebruik van de vriezer voor eten dat over is.
  • Bewaar afval thuis in goed afsluitbare bakken.
  • Zet zakken nooit naast maar direct in de afvalcontainer op straat.
  • Maak de openingen dicht in buitenmuren, luchtroosters, niet goed afgesloten deuren en ramen, defecte (open) rioleringen, putjes en defect regenwaterafvoer.
  • Snoei struiken vooral aan de onderkant en langs gevels, zodat het groen ook goed schoon te houden is.
  • Voer vogels alleen natuurlijk voedsel en in zo'n kleine hoeveelheid dat ze dit per keer op kunnen eten. Op de webpagina van Vogelbescherming Wat is goed voer? kunt u daar informatie over vinden.

Meld vooral de bron voor rattenoverlast: waar ziet u voedselvervuiling of waar wordt er overmatig gevoerd. Denk bijvoorbeeld mee met uw woningbouwvereniging hoe een binnentuin mooi en groen is in te richten, maar ratten minder kans geeft om er holen te maken.

Als uw buren ook overlast hebben van ratten, bespreek dan samen met hen deze maatregelen.

Melden van acute overlast of structurele overmatige overlast

stop de rat