Richtlijn Excited Delirium Syndroom

24 april 2018

Het excited delirium syndroom (EDS) kenmerkt zich door extreem agressief gedrag en het niet opvolgen van aanwijzingen van politie en hulpverleners. De persoon lijkt buitengewoon sterk, wordt niet moe ondanks sterke inspanning en is ongevoelig voor pijn. Medisch gezien is sprake van oververhitting (hyperthermie), verzuring (metabole acidose) en rhabdomyolyse (afbraak van spierweefsel). Een vechtpartij met de politie of hulpverleners kan de opwinding verergeren en het hart extreem belasten.

Aanleiding voor het opstellen van de richtlijn was het overlijden van personen met EDS-verschijnselen in Amsterdam in het verleden.

Potentiële gebruikers van de richtlijn zijn de meldkamer, politie- en ambulancepersoneel, forensisch artsen en verpleegkundigen, personeel op spoedeisende hulpafdelingen en de psychiatrische crisisdienst. De richtlijn is het product van een werkgroep bestaande uit experts uit deze verschillende werkvelden.

Op 1 oktober 2013 is de richtlijn gepresenteerd in het kader van de conferentie ‘Extreme opwindingstoestanden – een nieuwe aanpak om overlijden te voorkomen’. De meest belangrijke boodschap van de richtlijn is om personen die in een acute opwindingstoestand verkeren niet naar een politiebureau te vervoeren, maar naar een ziekenhuis te brengen. De-escalerend optreden is van groot belang om verdere opwinding en overbelasting van het hart te voorkomen. Daarnaast is snelle sedatie met behulp van benzodiazepines in een gecoördineerde actie tussen de betrokken hulpverleners geïndiceerd. De richtlijn biedt per beroepsgroep concrete aanbevelingen met betrekking tot de omgang en de behandeling van personen met verschijnselen van EDS.

Doelgroep

Forensisch artsen, politie, SEH, ambulancedienst, meldkamer

Programma en presentaties conferentie

Programma conferentie (PDF, 23 kB)

Presentatie GGD Kees Das (PDF, 901 kB)
Presentatie GGD Koos de Keijzer & Gerda van Rijk (PDF, 907 kB)
Presentatie Ambulance Amsterdam Bart Huybrechts (PDF, 6,6 MB)
Presentatie EMS Ronald van Litsenburg (PDF, 740 kB)
Presentatie SEH Michiel Gorzeman (PDF, 3,1 MB)
Presentatie SPA Jeroen Zoeteman (PDF, 8,3 MB)

Richtlijn Excited Delirium Syndroom (EDS)

De Richtlijn Excited Delirium Syndroom bestaat uit een hoofddocument en samenvattingen per beroepsgroep.

Richtlijn Excited Delirium Syndroom (EDS) (PDF, 304 kB)

Richtlijn EDS Samenvatting Ambulancedienst (PDF, 107 kB)
Richtlijn EDS Samenvatting Arrestantenzorg (PDF, 107 kB)
Richtlijn EDS Samenvatting Forensisch Arts (PDF, 103 kB)
Richtlijn EDS Samenvatting Meldkamer (PDF, 200 kB)
Richtlijn EDS Samenvatting Noodhulp (PDF, 203 kB)
Richtlijn EDS Samenvatting SEH (PDF, 100 kB)

E-learning EDS (PDF, 126 kB)