Forensische geneeskunde praktijk

De forensisch arts wordt ook wel politiearts genoemd. Het is een arts die werkt in opdracht van politie en justitie en ondersteuning biedt bij al hun vragen op medisch gebied.

Arrestantenzorg

Een groot deel van het werk van een forensisch arts bestaat uit medische arrestantenzorg. Arrestanten die ziek zijn of die hun medicijnen niet bij zich hebben worden door de forensisch arts behandeld. Ook bij verslaafde arrestanten worden, indien nodig, drugsvervangende middelen zoals methadon voorgeschreven en verstrekt. Bij mensen die onder invloed van alcohol of drugs zijn beoordeelt de forensisch arts of het wel verantwoord is om deze mensen in een cel op te sluiten. Ook leveren we medische zorg aan de zogenaamde “bolletjesslikkers”, mensen die zijn aangehouden op vermoeden van inwendig transport van harddrugs.

Samen met de medische dienst van het detentie centrum proberen we de vaak ernstige complicaties op te sporen en te behandelen.

Postmortaal onderzoek

Als er een vermoeden is dat iemand een niet-natuurlijke dood is gestorven wordt de forensisch arts in de hoedanigheid van gemeentelijk lijkschouwer gewaarschuwd. Samen met de politie onderzoekt de forensisch arts de situatie en probeert vervolgens de doodsoorzaak vast te stellen.

Bij vermoeden van een misdrijf neemt de officier van Justitie het lichaam in beslag en wordt er een gerechtelijke sectie gedaan. Deze sectie wordt in Nederland door een hiervoor speciaal opgeleide patholoog-anatoom gedaan.
Ook euthanasie is een situatie waarde forensisch arts een rol speelt. De forensisch arts gaat hier (uiteraard zonder politie) naar toe en zorgt ervoor dat de vereiste verslagen en formulieren bij de toetsingscommissie en/of officier van justitie terecht komen.

Sporenonderzoek

Een derde taak van de forensisch arts is het ondersteunen van de politie bij het verzamelen van sporen en bewijsmateriaal.
Zo doet de forensisch arts bloedafnames bij alcohol verkeerscontroles als mensen de blaastest niet uit kunnen voeren en verzamelt hij/zij biologische sporen, waaronder DNA bij slachtoffers en verdachten van onder meer zedendelicten. Ook verwondingen en letsels zijn sporen. De forensisch arts is onafhankelijk en getraind in het helder beschrijven en fotografische vastleggen van deze letsels.
Wekelijks maakt de forensisch arts in een spreekuur op aanvraag van de politie enkele tientallen letselbeschrijvingen.