Pad tot huidige pagina

Geïntegreerde voorzieningen

30 mei 2022


In de Geïntegreerde Voorzieningen (GV's) werken verschillende gemeentelijke en maatschappelijke organisaties samen om Amsterdammers met een verslaving beter te kunnen helpen.

De grootste samenwerkingspartner van de GGD is de dienst Werk, Participatie en Inkomen.

Meer informatie over de GV’s vindt u op www.amsterdam.nl.