Pad tot huidige pagina

Medische heroïne

In januari 2007 is heroïne officieel geregistreerd als medicijn. Het gaat om het op medische indicatie voorschrijven en verstrekken van heroïne aan heroïneverslaafden bij wie de bestaande behandelingen onvoldoende resultaat oplevert.

In 1996 is de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH) door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingesteld. De commissie had als doel te onderzoeken of het maatschappelijk en medisch functioneren van verslaafden verbetert door heroïneverstrekking onder toezicht. In Amsterdam zijn goede resultaten bereikt met heroïne op recept.

Van 1998 tot 2001 deed de Medische Suppletie Unit (MSU) van de GGD Amsterdam een experiment met het behandelen van 100 cliënten met medische heroïne. Veelal verbeterde het maatschappelijk en medisch functioneren significant. Inmiddels worden op de Geïntegreerde Voorzieningen 70 patiënten (GV Centrum) en 75 patiënten (GV Zuidoost) succesvol behandeld met heroïne op recept.