Pad tot huidige pagina

Lokaal gezondheidsaanbod verbeteren

We gaan in gesprek met Amsterdammers om de kwaliteit van hun zorg en welzijn te verbeteren. Dit doen we in de 3 stadsdelen waar de gezondheidsverschillen het grootst zijn: Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Het programma Gezond Leven Makkelijker Maken stimuleert en ondersteunt de lokale organisaties bij het voeren van de gesprekken met de doelgroep.

Inzicht in de obstakels

In 2023 gingen we in gesprek met Amsterdammers en de vrijwilligers en professionals die hen goed kennen. In totaal hebben we ongeveer 300 mensen gesproken. Door die gesprekken kregen we meer inzicht in de belemmeringen die Amsterdammers ervan weerhouden om gezond te leven. Deze inzichten gebruikten we om lokaal gezondheidsaanbod beter te laten aansluiten bij de bewoners.

Welke obstakels maken gezond leven moeilijk

Gezond zwanger in Noord

In Noord spraken we met vrouwen uit de Waterlandpleinbuurt over gezond zwanger zijn. Veel van deze zwangere vrouwen ervaren stress in het dagelijkse leven. Ze gaven aan niet of weinig aan zichzelf toe te komen. Dat kan zorgen voor overbelasting. Ook hebben veel vrouwen het gevoel onvoldoende te worden gehoord door zorgverleners en ze wantrouwen professionals vaak. Ook factoren als te weinig geld hebben of geen Nederlands spreken kunnen gezond leven moeilijker maken.

Bewegen in Nieuw-West

In Nieuw-West spraken we met moeders uit Slotermeer over bewegen. De moeders gaven aan dat zorg voor hun gezin prioriteit heeft boven zorgen voor zichzelf. Zij ervaren een gebrek aan tijd, financiële middelen, mobiliteit en veiligheid om te gaan bewegen. Bovendien zijn bestaande voorzieningen in Slotermeer vaak gericht op kinderen en ouderen.

Mentale gezondheid in Zuidoost

In Zuidoost gingen we in gesprek met jongeren over mentale gezondheid. Jongeren gaven aan dat ze het gevoel hebben er alleen voor te staan. Vanuit huis wordt er weinig of soms niet gepraat over lastige onderwerpen. Ze begrijpen de professionals niet en vertrouwen ze vaak niet omdat ze te ver van hun eigen leefwereld af staan. Dat belemmert jongeren in hun ontwikkeling en zelfontplooiing. De “roots” van de jongeren blijken voor hen erg belangrijk en zijn daarom een essentieel thema als je met hen wilt praten over mentale gezondheid.

Verbeteringen

Inloopmoment sluit nu beter aan bij zwangere vrouwen

Op basis van de inzichten uit de gesprekken hielpen we in alle 3 de buurten één organisatie om beter aan te sluiten bij hun doelgroep. Zo pasten we in Noord het zwangeren inloopmoment bij het Ouder- en Kindteam (OKT) aan. Een OKT-medewerker sluit in het vervolg aan bij bijeenkomsten in de buurt waar vrouwen al samenkomen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Buurtkamer de Parel, waar vrouwen met elkaar over allerlei onderwerpen praten. Doordat de professional naar de vrouwen toekomt wordt de drempel naar het zorgaanbod verlaagd. Door middel van gesprekskaarten ligt de regie van de gesprekken ook meer bij de vrouwen. Zo ontstaat er meer vertrouwen waardoor de vrouwen ook makkelijker zelf een OKT binnenstappen.

Blijven testen en verbeteren

We evalueerden vervolgens met alle betrokkenen of de initiatieven daadwerkelijk zijn verbeterd. Zo kunnen we samen leren over wat werkt en waar behoefte aan is. We zorgen er ook voor dat de verbetering goed wordt vastgelegd. Zo gaat 3x3 Unites in Zuidoost verder met het ontwikkelen van hun “mentor courses” om jongeren nog beter te begeleiden. Ook gaat het GGD-programma “Thrive” dat zich richt op mentale gezondheid, de inzichten uit Zuidoost opnemen.