Pad tot huidige pagina

Lood in de leefomgeving

Lood in de bodem


Door haar industriële geschiedenis kent Amsterdam diverse vormen van bodemverontreiniging. Daardoor komt er in de bodem van Amsterdam onder andere lood voor. Lood in de bodem is vooral terug te vinden in de binnenstad van Amsterdam, maar ook in vooroorlogse wijken en straten, oude dorpskernen en oude industriegebieden.

Lood en gezondheid


Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid van jonge kinderen, zoals moeite met leren. Daarom zijn er in het verleden internationaal verschillende maatregelen ingevoerd om de hoeveelheid lood in het milieu te verminderen. Lood is uit benzine en verf gehaald en op veel plekken zijn loden waterleidingen vervangen. Jonge kinderen zijn extra gevoelig voor lood. Hieronder staan tips om het binnenkrijgen van lood zoveel mogelijk te voorkomen. Hoe minder lood kinderen binnen krijgen, hoe beter.

Lood via de bodem

Lood kan in het lichaam terecht komen op verschillende manieren. Kinderen van nul tot zes jaar kunnen als ze spelen op grond waarin lood zit via hun vuile handjes lood inslikken. Ook kunnen ze lood binnenkrijgen als zij groente eten uit een tuin waar lood in de bodem zit. Hieronder staan tips om inname van lood via de bodem, waterleidingen en oude verf te verminderen.

Voor specifieke vragen over lood in relatie tot gezondheid kunt terecht bij GGD Amsterdam, team Milieu en Gezondheid via (020) 555 5405 of per e-mail lo@ggd.amsterdam.nl.

Tips om contact met lood zoveel mogelijk te verminderen

 • Laat kinderen spelen in een aparte zandbak met schoon wit zand.
 • Bedek verontreinigde grond waar kinderen spelen met een schone laag grond, gras of tegels.
 • Let goed op de hygiëne: Laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen. Was ook zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
 • Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen voor u naar binnen gaat.
 • Stofzuig regelmatig uw huis, vooral als u of uw kinderen regelmatig met grond aan de schoenen het huis inkomen.
 • Kweek groente in plantenbakken met schone teelaarde.
 • Was zelfgekweekte groenten en fruit goed.


Lood via drinkwater


De aanwezigheid van loden waterleidingbuizen is de belangrijkste oorzaak voor het voorkomen van lood in drinkwater. Heeft u een oud huis? Controleer of uw woning loden waterleidingen heeft en vervang ze. Ook bij nieuwe kranen en waterleidingen kan tijdelijk een kleine hoeveelheid lood in het water terechtkomen. Hieronder staan een aantal tips om inname van lood via drinkwater te beperken.

Hoe herkent u een loden waterleiding?

U kunt aan het water niet zien of er lood in zit. Een loden leiding kunt u herkennen aan de grijze kleur van de leiding. Het materiaal is zachter dan koper, daarom zien loden leidingen er wat ‘hobbelig’ uit. De meeste leidingen in huis zijn echter weggewerkt in vloeren of muren en daardoor moeilijk te zien. Bij twijfel kunt u de leidingen laten controleren door een loodgieter.

Tips bij aanwezigheid loden waterleiding

 • Vervang loden waterleidingen in uw woning
 • Zet de kraan elke ochtend 2 minuten open voor gebruik als de loden waterleidingen niet vervangen zijn.
 • Bereid flesvoeding met flessenwater als u loden leidingen in huis heeft.
 • Nieuwe waterleidingen: zet elke ochtend de kraan twee minuten open gedurende de eerste drie maanden.

Zie ook de website van Waternet over kraan doorspoelen na de vakantie

Algemene tips

Gebruik koud tapwater bij het koken of bereiden van warme dranken. In water uit de warme kraan lossen meer metalen op dan in koud water.


Meer informatie over lood in waterleidingen

Website loden waterleidingen

Lood via oude verflagen


Alle oude huizen gebouwd voor 1934 kunnen verven bevatten op basis van loodwit. In 1934 is in Nederland loodwithoudende verf binnenshuis verboden, maar ook in huizen die daarna gebouwd zijn kunnen nog loodhoudende verflagen voorkomen. Als oude verflagen intact zijn kan uw kind niet zo maar lood binnen krijgen. Als houtwerk slecht onderhouden is en de verf schilfert af, dan kan uw kind lood binnenkrijgen. Kinderen kunnen door het in de mond stoppen van schilfers lood binnenkrijgen. De zoete smaak van deze verfschilfers bevordert hand-mond gedrag.

Restauratie oud huis


Het afschuren of afbranden van loodhoudende verflagen kan ervoor zorgen dat lood in de lucht terechtkomt. Om te voorkomen dat jonge kinderen dit inademen is het raadzaam dat kinderen niet aanwezig zijn tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden. Via stof (na het schuren) kunnen kinderen lood binnenkrijgen. Na de werkzaamheden is het daarom aan te raden om de ruimte met een natte doek schoon te maken.
Hoe weet ik of er lood in verf zit?
U kunt uw verf zelf testen met een loodtest. Via E-bay kunt u loodtests vinden.

Meer informatie en publicaties


Voor specifieke vragen over lood in relatie tot gezondheid kunt terecht bij GGD Amsterdam, team Milieu en Gezondheid via (020) 555 5405 of per e-mail lo@ggd.amsterdam.nl.

Mocht u vragen hebben over de achtergronden van de onderzoeken naar lood, of heeft u vragen over bodemverontreiniging, dan kunt u het contactformulier gebruiken op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Publicaties