Pad tot huidige pagina

Moestuin

Steeds meer mensen telen zelf groenten in een moestuin. De laatste jaren steeds vaker op braakliggend terrein, in het stadsplantsoen of in de achtertuin. Dat is positief: het is een leuke hobby, geeft lichaamsbeweging, sociale contacten en lekker eten.

Grond en grondwater

Om gezond en veilig te eten uit de moestuin, is het belangrijk dat de grond en het grondwater schoon zijn. Als dat niet zo is, kunt u maatregelen nemen om de risico’s weg te nemen of te beperken, bijvoorbeeld:

  • Kweek groente in plantenbakken met schone teelaarde met onderin worteldoek
  • Laat kinderen tot 6 jaar niet op vervuilde grond spelen
  • Gebruik handschoenen als er kattenpoep in de moestuin ligt
  • Was zelf geteelde groenten goed

Wat kan ik zelf doen?

Om gezond en veilig uit de moestuin te eten moet u met een aantal zaken rekening houden. Kijk voor meer informatie bij

Wat doet de GGD?

Met vragen, klachten of meldingen over de (woon)omgeving en gezondheid kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling Milieu en Gezondheid.
Telefonisch via (020)-5555405 of per e-mail lo@ggd.amsterdam.nl

Meer informatie

  • Het bodemloket : bij de overheid bekende bodemgegevens
  • Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) Nederland : toegang tot bodemgegevens en scenario’s voor duurzaam bodem- en grondwatergebruik
  • Atlas Leefomgeving : basisinformatie over uw leefomgeving, het overheidsbeleid en de invloed van factoren zoals lucht of natuur op de gezondheid
  • AVVN : landelijke organisatie voor hobbytuinders
  • Milieucentraal : informatie om in het dagelijks leven energie te besparen en milieubelasting te verminderen
  • maps.amsterdam.nl/stadslandbouw : inventarisatie van urban farming, stadslandbouw, moestuinen etc. in Amsterdam door de Dienst Ruimtelijke Ordening