Maatregelen bij vervuilde grond

Afhankelijk van de vervuiling van de grond en het grondwater kunt u maatregelen treffen om toch te kunnen moestuinieren. Bemesting en bekalking is van belang om de grond en de daarmee de gezondheid van de groente te verbeteren.

De grond is niet geschikt is als moestuin

U kunt wel groenten telen in plantenbakken. Plaats onderin worteldoek en vul de bak met schone teelaarde. Door het worteldoek komt de schone grond niet in contact met de vervuilde grond. De bak voorkomt dat de grond wegspoelt. Een andere mogelijkheid is saneren. Dan wordt de vervuilde grond verwijderd. Hieraan zijn (hoge) kosten verbonden.

De grond is alleen onder voorwaarden geschikt als moestuin

U kunt bijvoorbeeld alleen groenten of fruit telen die weinig giftige stoffen opnemen uit de grond. Over het algemeen nemen bijvoorbeeld bessen, aardbeien, appels en noten weinig zware metalen op.

Vervuild grondwater

Soms is de grond geschikt om gewassen te verbouwen, maar is het grondwater vervuild. Als het vervuilde grondwater dieper dan 3 meter onder het maaiveld zit, kunt u de grond gebruiken voor een moestuin. Gebruik het vervuilde grondwater niet om handen en groenten te wassen, of de moestuin te beregenen.

Waterput

Op sommige plekken is het gebruik van een waterput af te raden, omdat er giftige stoffen in het water kunnen zitten. Als dat water vervolgens gebruikt wordt om planten te bewateren, kunnen deze stoffen op en in de planten terechtkomen. Ook spelende kinderen kunnen op die manier in contact komen met giftige stoffen. Als er twijfels zijn over de kwaliteit van het water uit een bestaande waterput, is het verstandig het water te laten onderzoeken.

Bemesten

Een moestuin heeft mest nodig om voedingsstoffen in de bodem aan te vullen. Een optimaal bemeste bodem zorgt voor een iets kleinere opname van zware metalen uit de bodem. Goed bemesten vraagt kennis en ervaring. Informatie hierover vindt u bij Milieu Centraal.

Bekalken

Groenten die op zure grond groeien, nemen gemakkelijk zware metalen op. Door kalk te strooien wordt de grond minder zuur. Hierdoor komen er minder zware metalen in de groenten terecht. Hoeveel kalk nodig is, hangt af van de zuurgraad van de grond (pH) en het gebruik van meststoffen. U kunt de zuurgraad van de grond in uw moestuin zelf meten met pH-papiertjes die te koop zijn in het tuincentrum. Dit doet u door op verschillende plekken flinke scheppen uit de bovenste 20 cm van de moestuin te nemen. Meng de grond goed door elkaar, bijvoorbeeld in een emmer. Doe wat van de gemengde grond in een beker met water en roer het om. Meet vervolgens de zuurgraad (pH).