Risico's van groente verbouwen op vervuilde grond

23 maart 2021

In Nederland is de bodem op diverse plaatsen vervuild. Zeker in stedelijk gebied is de grond zelden schoon. Soms is ook het grondwater vervuild. Bij ondiep grondwater (tot drie meter onder het maaiveld) kunnen de stoffen via de wortels in de plant terechtkomen. Dit kan ook als u de moestuin beregent met vervuild grondwater.

U kunt giftige stoffen binnenkrijgen door het eten van groenten uit een vervuilde moestuin. Of u kunt kleine deeltjes vervuilde grond binnenkrijgen via ongewassen groenten of vieze handen. Kinderen tot ongeveer 6 jaar steken hun vingers vaak in hun mond of eten zelfs aarde. Of dit ongezond is, hangt af van het soort vervuiling en de hoeveelheid die in het lichaam terechtkomt. Dit wordt bepaald door:

  • welke stof er in de grond zit
  • of deze stof in de groenten terechtkomt
  • welke groenten er in de moestuin groeien
  • hoe vaak er uit de moestuin wordt gegeten
  • hoeveel groenten uit de moestuin worden gegeten
  • of kinderen in de moestuin spelen

Iedere stof kan andere effecten op de gezondheid hebben. In de praktijk blijkt vaak dat de risico’s van het consumeren van gewassen geteeld op vervuilde grond zeer beperkt zijn. Toch is het verstandig om onnodige blootstelling aan stoffen zo veel als mogelijk te voorkomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu en Gezondheid.
De afdeling is telefonisch bereikbaar via (020) 5555405 of per e-mail leefomgeving@ggd.amsterdam.nl.