Pad tot huidige pagina

Geluid

24 maart 2020

Geluid is voor mensen van enorm belang. Het kan heel prettig zijn, maar hinderlijk als het langdurig hard en ongewenst is. Lawaai is een ernstige bedreiging van de gezondheid.

Wegverkeer en buren zijn in Nederland de belangrijkste bronnen van lawaai, gevolgd door vliegverkeer. In Amsterdam zijn brommers, bouwlawaai en buren de grootste hinderbronnen. Een beetje lawaai kan al hinder en slaapverstoring veroorzaken. Als dat lang duurt, leidt dat tot stress en vermoeidheid. Voortdurende stress en slaapverstoring kunnen leiden tot hoge bloeddruk, hartklachten en hartaanvallen. Ook kan veel lawaai leiden tot slechtere leerprestaties bij kinderen.

Niet iedereen is even snel gehinderd door geluid, de één is veel gevoeliger voor geluid dan de ander. Als u weet dat u geluidgevoelig bent, is het verstandig daar rekening mee te houden bij het kiezen van een woning. Luister vooral ook ’s avonds en op verschillende dagen en tijden in een buurt voordat u besluit ergens te gaan wonen.

Wat kan ik zelf doen?

Bescherm uzelf tegen lawaai en maak het zelf zo min mogelijk.

  • Houd ramen en deuren aan de lawaaikant dicht, open ze aan de rustige kant.
  • Slaap zo mogelijk aan de rustige kant.
  • Zet muziek en koptelefoons niet te hard (het kan uw gehoor beschadigen).
  • Maak zelf geen onnodig lawaai: denk aan buren en anderen.
  • Ga lopen, neem de fiets en reis met het OV.
  • Als u toch auto rijdt, doe dat dan in een elektrische met stille banden en rij rustig. Controleer regelmatig de bandenspanning want dat heeft een groot effect op het geluid dat de auto maakt. Als u brommer rijdt, neem een elektrische.

Laag frequent geluid

Soms hebben mensen last van een lage bromtoon, en weten ze niet waar het geluid vandaan komt. Dit kan veel hinder, slaapverstoring en stress veroorzaken. De GGD werkt samen met de gemeente en de omgevingsdienst bij deze klachten. De GGD meet zelf geen geluid. Neem voor meer informatie contact op met team Milieu en Gezondheid.

Welke regels gelden er?

Geluid wordt wettelijk geregeld in de Wet geluidhinder (weg- en railverkeer, grote bedrijven), de Luchtvaartwet (vliegverkeer) en de Wet milieubeheer (alle andere vormen van bedrijvigheid).

In het algemeen wordt bij een woning de hoeveelheid geluid bepaald die gemiddeld over de dag (7 tot 19 uur) op de woning valt. Er wordt dus niet speciaal naar spitsuren gekeken. Hetzelfde gebeurt ’s avonds (19 – 23 uur) en ‘s nachts, maar dan wordt het geluid strenger beoordeeld omdat het dan stiller moet zijn. Bij de beoordeling wordt het berekende geluidsniveau vergeleken met grenswaarden genoemd in de wetgeving.

Aanvullend gelden nog grenswaarden binnenshuis, bijvoorbeeld bij vliegtuiglawaai en als er buiten hogere grenswaarden zijn toegestaan. Bij bedrijfslawaai worden bovendien geluidspieken apart beoordeeld. Hoeveel verkeerslawaai er bij u in de buurt is, kunt u zien op de geluidkaarten van de gemeente.

Wat kunnen de GGD en de gemeente voor u doen?

De afdeling Milieu en Gezondheid kan u helpen met advies over lawaai. De GGD kan niet zelf geluidniveaus berekenen of meten. De gemeente en de omgevingsdienst regelen de vergunningen van bedrijven.

Overlast door kleinere bedrijven, horeca en evenementen kunt u melden bij de gemeente Amsterdam.

Overlast door grote bedrijven kunt u melden bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Indirect helpt de GGD burgers door de gemeente te adviseren over de aanpak van lawaai, o.a. bij het Actieplan Geluid en het maken van gemeentelijk beleid , bijvoorbeeld voor evenementen.

Bekijk ook de pagina “Volg het beleid: Geluidsoverlast” van de gemeente Amsterdam.

We werken samen met andere diensten om te zorgen dat nieuwe woningen aan een drukke straat of spoorlijn een stille zijde krijgen. Ook proberen we te bevorderen dat de omgeving gezonder en prettiger wordt, onder andere door minder lawaai.

De GGD voert elke vier jaar een enquête uit waarbij ook gevraagd wordt naar geluidhinder. De rapportage van deze gezondheidsmonitor vindt u hier.

Doe hier de test om te kijken of u geluidgevoelig bent

Ongeveer 10-15% van de bevolking is geluidgevoelig. Mensen die geluidgevoelig zijn, hebben eerder en meer last van geluid dan anderen. Ze kunnen zich minder goed concentreren als er geluid is, kunnen moeilijker ontspannen als er geluid is, of worden sneller wakker door geluid. Door het beantwoorden van zes vragen kunt u een idee krijgen of u geluidgevoelig bent. Het invullen duurt slechts een paar minuten. U krijgt meteen uw score te zien met een uitleg over wat dat betekent en wat u kunt doen als u overweegt ergens te gaan wonen.

Doe hier de test!