Pad tot huidige pagina

Gezondheidsverschillen in Amsterdam

Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Helaas hebben niet alle Amsterdammers dezelfde kansen om gezond te leven. Mensen met een lage sociaaleconomische status hebben een hoger risico om ziek te worden of vroegtijdig te overlijden. De gezondheidscijfers lopen ook sterk uiteen tussen de stadsdelen. Zo gaat het ’t minst goed met de gezondheid van bewoners in Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Gezondheidscijfers

De cijfers liegen er niet om. Uit de Volksgezondheids Toekomst Verkenning van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM) blijkt dat jaarlijks 20.000 Nederlanders vroegtijdig sterven door roken. Ongezonde voeding is de tweede belangrijkste oorzaak van leven in een mindere gezondheid en vroegtijdig overlijden. Daarnaast hebben onvoldoende beweging, luchtverontreiniging, overmatig alcohol gebruik, geluidsoverlast en eenzaamheid een negatieve impact op de gezondheid.

Er zijn veel factoren die invloed hebben op de gezondheid. Genetische aanleg, het gedrag van mensen en sociaal-maatschappelijke factoren spelen een rol, maar ook hoe de omgeving om hen heen is. De fysieke inrichting van de stad kan bijdragen aan gezondheid, maar ook leiden tot ziekte. Slechte luchtkwaliteit leidt bijvoorbeeld tot schade aan de luchtwegen; een omgeving die aanzet tot bewegen zorgt juist voor een betere gezondheid.

Amsterdam gaat de strijd aan tegen gezondheidsverschillen

De GGD Amsterdam gaat de strijd aan tegen de stijgende negatieve gezondheidscijfers en gezondheidsverschillen. Op basis van de nota Volksgezondheid helpen wij Amsterdammers hun gezondheid te verbeteren door ondersteuning, voorlichting en preventie. Aanvullend daarop zet Aanpak Gezond020 zich in voor een gezonde leefomgeving. Voorwaarden voor De gezonde leefomgeving wordt vertaald in beleid en regels die in de Amsterdamse instrumenten van de Omgevingswet worden opgenomen. Daarom worden maatregelen uitgewerkt voor de thema’s rookvrij, gezonde voedselomgeving, gezond buitenmilieu, meer bewegen en ontmoeten & groen. Onze ambitie is dat alle Amsterdammers gezond opgroeien en langer in goede gezondheid leven in een gezonde leefomgeving. We kiezen hierbij voor een brede definitie van een gezonde leefomgeving: een omgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is.

(Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM))

We werken ook samen met andere GGD’en aan dit onderwerp. Zo hebben we gezamenlijk de Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving ontwikkeld, met daarin heel veel inspiratie voor gezonde (ontwerp)principes en maatregelen.

Als je verder wilt verder lezen over de factsheets over de gezonde leefomgeving, kijk dan op de Quickscan Gezonde Leefomgeving.