Pad tot huidige pagina

Klimaat

Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. De gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, temperatuurveranderingen, droogte en waterbeschikbaarheid, hebben grote impact op de volksgezondheid, maatschappij en economie.

Amsterdam beperkt de uitstoot van broeikasgassen door middel van het programma Klimaatneutraal 2050. Sommige klimaatmaatregelen brengen potentieel nieuwe risico’s met zich mee. Extra isolerende maatregelen kunnen zorgen voor minder ventilatie in woningen, wat een slechter binnenklimaat oplevert. Warmtepompen kunnen leiden tot geluidsoverlast.

Amsterdam moet zich ook aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Amsterdam bereidt zich voor op meer regenval, maar ook op het beperken van hittestress bij bewoners van de stad. Naast klimaatbestendig bouwen, betekent dit bijvoorbeeld vaak ook meer groen en water in de stad (zie ook de Groenpagina van gemeente Amsterdam). Soms zijn er ook meerdere voordelen tegelijk van toepassing: Voldoende waterbergend vermogen van de (minder versteende) bodem zorgt bij extreme hoeveelheden neerslag voor minder wateroverlast, voor minder verdroging in droge perioden, en kan bovendien bijdragen aan het voorkomen van zogenaamde stedelijke hitte-eilanden (urban heat islands) in hete perioden.


Ambitie/inzet komende tijd

  • Deelname aan onderzoeksconsortium ‘de hittebestendige stad’
  • Deelname aan stresstest en risicodialoog extreme hitte van ‘programma klimaatadaptatie’.
  • Bundelen voorbeelden en kennis over gezonde klimaatadaptatie (onderdeel van de Gezondheidslogica, waarin heldere richtlijnen voor een gezonde leefomgeving worden opgenomen met goede voorbeelden voor toetsers en ontwerpers)


Gezondheidskundige onderbouwing

Hittestress vormt een bedreiging voor de gezondheid. Gezondheidseffecten als gevolg van hoge temperaturen en vochtverlies variëren. Dat kan beginnen met lichte verschijnselen, zoals vermoeidheid en hoofdpijn, en leiden tot ademhalingsproblemen. Arbeidsprestaties nemen af, en het arbeidsverzuim neemt toe. Ook kan hittestress leiden tot ernstige aandoeningen als hartfalen. Het aantal sterfgevallen neemt in hete perioden toe. Hittestress is met name te verwachten bij ouderen, baby’s, mensen met chronische aandoeningen en personen die bepaalde medicijnen gebruiken. Mensen met een lage sociaal economische status lopen ook meer risico, omdat zij vaker al een zwakkere gezondheid hebben. Vergrijzing en het gegeven dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen zal in de komende decennia leiden tot een grotere groep kwetsbaren . Er zijn ook indirecte effecten van hitte op de gezondheid, bijvoorbeeld door toename van infectieziekten door veranderingen in het klimaat (RIVM, 2012).

In steden zijn er plekken die overdag sterk opwarmen en ’s nachts niet afkoelen, het zogenaamde stedelijk hitte-eiland (urban heat island) effect. Wanneer de temperatuur ’s nachts niet daalt, heeft dat extra gevolgen voor de gezondheid; door hoge temperaturen ’s nachts ontstaat slaapverstoring, waardoor mensen niet uitrusten.