Pad tot huidige pagina

Luchtkwaliteit

20 mei 2020

De belangrijkste bron van luchtverontreiniging in de regio Amsterdam-Amstelland is het verkeer. Ook de uitstoot van houtverbranding, industrie en luchtvaart vervuilt de lucht. Luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofdioxide en fijnstof veroorzaken luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

Vooral kinderen, ouderen of mensen die al een luchtwegaandoening of hart- en vaatziekte hebben, lopen meer risico op het krijgen van gezondheidsklachten. De Amsterdamse Richtlijn Gevoelige Bestemmingen voorkomt dat nieuwe voorzieningen bedoeld voor kwetsbare doelgroepen op plekken met een relatief slechte luchtkwaliteit worden gesitueerd.

De luchtkwaliteit is de laatste 10 jaar een stuk verbeterd. Toch leeft de (gemiddelde) Amsterdammer ruim een jaar korter door de vieze lucht. De GGD werkt daarom intensief samen met andere partijen in Amsterdam om de lucht schoner en gezonder te maken. Met het Actieplan Schone Lucht (PDF, 3,9 MB) richt de gemeente Amsterdam zich  op het voorkómen van de uitstoot van vieze stoffen: De diesel- en benzineauto heeft in Amsterdam de langste tijd gehad. De gemeente wil in 2030 voldoen aan de gezondheidskundige advieswaarden van de World Health Organization. Amsterdammers leven ruim 3 maanden langer met het halen van deze uitdagende ambitie.

Ambitie/inzet komende tijd

Uitwerkingen van voorgenomen maatregelen in het Actieplan Schone Lucht, zoals:

 • Bijdragen aan uitstootvrij Amsterdam
  • Stimuleren van actief vervoer: lopen en fietsen (zie bewegen)  en Programma Fiets
  • Bijdragen aan het Programma Autoluw
  • Bijdragen aan uitbreiden en/of verbeteren van de kwaliteit van het OV
 • Opstellen van een beleidskader houtstook en biomassa
  • Onderzoek naar mogelijkheden voor het opstellen van regels ter beperking van houtstook in het nieuwe horecabeleid
  • Onderzoek naar bijdrage van houtstook aan luchtkwaliteit met burgers (EU project i.s.m. universiteit Utrecht)
  • Volgend op het beleidskader wordt beleid gevormd over houtstook en biomassa.
 • Er wordt gewerkt aan beleid voor mobiele werktuigen en aggregaten in het kader van Actieplan Schone Lucht. Voor evenementen wordt een groot aantal vaste stroompunten aangelegd in 2019/2020 om vervuilende aggregaten te vervangen.

Gezondheidskundige onderbouwing

Er is geen veilige grens aan te geven voor luchtverontreiniging, ook bij zeer lage niveaus worden gezondheidseffecten gevonden (WHO, 2013 en Gezondheidsraad, 2018). Gemiddeld leven Amsterdammers ruim 1 jaar korter dan ze zouden doen in een situatie met schone lucht.

Andere gezondheidseffecten veroorzaakt door luchtverontreiniging zijn met name luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten, er zijn ook aanwijzingen voor neurologische aandoeningen en effecten op het ongeboren kind (RIVM, 2018). Ongeveer 3,5% van de ziektelast in Nederland wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging (RIVM, 2018). De omvang van het volksgezondheidprobleem door luchtkwaliteit is daarmee vergelijkbaar met die door overgewicht (4%), maar groter dan die door overmatig alcoholgebruik (1,5%) of het eten van te weinig fruit of groente (%) (RIVM, 2018).