Pad tot huidige pagina

Tabaksontmoediging

Roken is de nummer 1 doodsoorzaak in Nederland. Uit de Volksgezondheids Toekomst Verkenning van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM) blijkt dat jaarlijks 20.000 Nederlanders vroegtijdig sterven door roken.

In Amsterdam rookt 27% van alle volwassenen. Dat percentage is sinds 2008 gelijk gebleven en ligt hoger dan het gemiddelde in Nederland. Vooral veel mannen van 19 t/m 34 jaar roken (35%), net als ongehuwde of gescheiden inwoners (34%). Ook Turkse Amsterdammers (41%), middelbaar opgeleiden (32%) en Amsterdammers met een laag inkomen (33%) roken meer dan gemiddeld.

Willen rokers stoppen? Ja, vier van de tien rokers zijn van plan om binnenkort te stoppen met roken en één op de tien rokers heeft hierbij behoefte aan ondersteuning. In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen om in 2040 een rookvrije generatie te bereiken. Ook de GGD zet zich in. We treffen verschillende maatregelen om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Ook worden Amsterdammers die willen stoppen met roken op verschillende manieren ondersteund, bv. door gedragsbeïnvloeding, het instellen van rookvrije plekken en het beperken van de verkoop van tabak.

Ambitie/inzet komende tijd

  • Opstellen richtlijn voor het aanwijzen van rookvrije plekken in de openbare ruimte.
  • Onderzoek naar behoefte aan een stimuleringsmaatregel voor rookvrije terrassen.
  • Beperken van de verkoop van tabak.

Gezondheidskundige onderbouwing

Roken is de grootste vermijdbare veroorzaker van ziekte en sterfte en de grootste veroorzaker van sociaal economische gezondheidsverschillen. Wekelijks raken honderden kinderen en jongeren verslaafd aan roken en ruim de helft daarvan sterft uiteindelijk aan de gevolgen hiervan. Roken is de nummer 1 doodsoorzaak in Nederland. Uit de Volksgezondheids Toekomst Verkenning van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM) blijkt dat jaarlijks 20.000 Nederlanders vroegtijdig sterven door roken. Daarnaast leven mensen ook in een mindere gezondheid door roken. Gemiddeld sterven rokers 10 jaar eerder dan niet-rokers. Een kwart van de rokers sterft voor de pensioengerechtigde leeftijd (RIVM, 2019). Ook van meeroken kunnen mensen ernstig ziek worden.

Amsterdam heeft van alle grote steden in Nederland het hoogste percentage rokers. In 2016 was dit zo’n 27%. (Gezondheidsmonitor Amsterdam 2018). (PDF, 869 kB)
Dit percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (22,4%) (RIVM, 2018). In sommige stadsdelen, zoals West, ligt het percentage nog hoger. Na een jarenlange daling van het aantal rokende jongeren in Amsterdam zien we dat deze trend nu stagneert. We zien dit vooralsnog alleen onder de tweedeklassers in het voortgezet onderwijs, maar de verwachting is dat deze stagnatie straks ook zal plaatsvinden onder de vierdeklassers. Dat is zorgwekkend.