Pad tot huidige pagina

Voeding en alcohol

Overgewicht en obesitas behoren tot de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte. Ruim 40% van de Amsterdammers van 19 jaar en ouder heeft overgewicht.

Het aandeel kinderen met overgewicht is 20%. In Amsterdam wordt ingezet op het creëren van een omgeving waarin gezonde voeding de norm is en waar Amsterdammers optimaal worden gefaciliteerd om gezond te eten en te drinken. De maatregelen tegen overgewicht en obesitas zijn bijvoorbeeld het gezonder maken van voedselaanbod in sport- en schoolkantines, het verminderen van suiker in suikerhoudende producten en er komt een campagne om de Schijf van Vijf bekender te maken.

Teveel alcohol drinken is slecht voor de gezondheid. Voor jongeren is alcohol extra schadelijk, omdat het de ontwikkeling van hun hersenen verstoort. Uit de Amsterdamse gezondheidsmonitor blijkt dat 17% van de volwassen Amsterdammers zware of overmatige drinkers zijn. In Amsterdam wordt ingezet op het terugbrengen van het (excessief) alcoholgebruik onder jongeren en jongvolwassenen.

Ambitie/inzet komende tijd

  • Opstellen Voedsellogica, met heldere richtlijnen voor een gezonde voedselomgeving rondom kinderen en jongeren voor toetsers en ontwerpers, maar ook voor beleidsmakers
  • Uitwerken regels over kindermarketing in het Stedelijk Kader Buitenreclame
  • Instellen beperkende regels voor horeca en detailhandel in de omgeving van scholen
  • Aanpassen vergunningseisen verkooppunten openbare ruimte
  • Aanvullen van het nieuwe Preventie- en Handhavingsplan Alcohol dat in 2020 wordt ontwikkeld


Gezondheidskundige onderbouwing

We worden op ieder moment van de dag verleid tot het maken van ongezonde keuzes. In de stad is namelijk bijna overal smaakvol, gemakkelijk, goedkoop, maar calorierijk eten en drinken beschikbaar. De gemeente maakt zich zorgen over de stijging van het aanbod en verkoop van fastfood, ongezonde snacks, kant-en-klaar maaltijden en bezorgmaaltijden. Deze zijn over het algemeen (sterk) bewerkt waardoor ze belangrijke voedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen en vezels missen en te veel suiker, zout en verzadigd vet bevatten.

We leven dan ook in een obesogene (dikmakende) samenleving. De huidige voedselomgeving (het geheel van voedselaanbod, inclusief reclame) in de stad draagt niet bij aan een gezond voedingspatroon. Omgevingsfactoren spelen tevens een belangrijke rol bij de frequentie en de mate waarin jongeren drinken. De aanwezigheid van drank in de leefomgeving en de zichtbaarheid van alcohol in de winkel, horeca en reclame draagt sterk bij aan de populariteit van alcohol onder jongeren (Alcoholvrijeomgeving 2019).  Ditzelfde geldt voor volwassenen.