Pad tot huidige pagina

Incidenten met chemische stoffen

30 oktober 2018

De GGD adviseert over gezondheidsrisico’s bij incidenten met chemische stoffen. Bijvoorbeeld als er ammoniak uit een grote koelinstallatie lekt, of als er asbest vrijkomt bij het slopen van een gebouw.

Voor grote incidenten is er een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) beschikbaar. De GAGS adviseert professionals over de te verwachten gezondheidseffecten van chemische stoffen. De GAGS is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en is onderdeel van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). De GAGS’en werken voor de zeven GHOR regio’s in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

De GGD adviseert ook bij kleine ongevallen en incidenten. Zowel burgers als professionals kunnen wij informeren over (mogelijke) gezondheidseffecten van chemische stoffen.
Met vragen over infectieuze biologische stoffen kunt u terecht bij de afdeling Infectieziekten van de GGD.

Nazorg en gezondheidsonderzoek

Na incidenten spelen er vaak nog gezondheidsvragen. De GGD beantwoordt vragen van burgers en professionals (bijvoorbeeld artsen) die te maken hebben met (mogelijke) gezondheidseffecten van chemische stoffen die bij een incident zijn vrijgekomen. Daarnaast spelen wij een rol bij het adviseren over gezondheidsonderzoek.

Bereikbaarheid

Burgers kunnen tijdens kantoortijden bellen met vragen over (mogelijke) gezondheidseffecten van chemische stoffen die zijn vrijgekomen bij een incident.
De afdeling Milieu en Gezondheid is iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar

Telefonisch : (020) 555 5405
Per e-mail : lo@ggd.amsterdam.nl

Een GAGS wordt doorgaans ingezet op verzoek van een functionaris van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer of een ziekenhuisarts.

Meer informatie