Pad tot huidige pagina

Loden waterleidingen

19 februari 2020

Lood in drinkwater is ongezond voor jonge kinderen. Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dat verboden. Heeft u nog loden leidingen in huis? Laat deze dan vervangen.

Ook bij nieuwe kranen en koppelstukken van nieuwe leidingen kan tijdelijk een kleine hoeveelheid lood in het water terechtkomen. In loden waterleidingen kunnen hele kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater terecht komen. Omdat lood ongezond is voor jonge kinderen, adviseert de GGD loden leidingen te vervangen.

In Amsterdam-Amstelland zijn er geen loden aansluitleidingen meer, Waternet en PWN hebben deze allemaal laten vervangen. Er zijn nog wel woningen met loden binnenleidingen. Het vervangen van deze leidingen is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Ze zijn te herkennen aan hun grijze kleur, als ze niet zijn geverfd. Loden leidingen zijn vaak een beetje bobbelig. Als je er met bijvoorbeeld een lepel op klopt hoor je een dof geluid.

Twijfelt u nog? Bekijk dan het volgende fimpje.

Wat betekent dit voor mijn gezondheid?

Als jonge kinderen te veel lood binnen krijgen, kan dat leiden tot een iets lagere intelligentie (IQ daling met 1-5 punten) en gedragsafwijkingen, zoals een verminderde concentratie. Volwassenen zijn minder gevoelig voor lood. Jonge kinderen zijn gevoeliger omdat:

  • Zij veel drinken in verhouding tot hun lichaamsgewicht,
  • Hun maag/darmen meer lood opnemen,
  • Lood bij jonge kinderen in hun hersenen terecht komt, en bij oudere kinderen en volwassenen niet.

Vooral baby's die flesvoeding drinken gemaakt met kraanwater uit loden leidingen, krijgen meer lood binnen dan de aanbevolen norm. Voor alle kinderen is het belangrijk zo min mogelijk lood binnen te krijgen. Daarom kunnen kinderen tot 8 jaar en zwangere vrouwen beter geen kraanwater drinken uit loden leidingen.

Wat kan ik zelf doen?

Laat loden leidingen in uw huis vervangen. Wanneer u zelf eigenaar bent, kunt u dat zelf (laten) doen. Wanneer u een woning huurt, kunt u de eigenaar vragen om dit te doen. Dit is niet verplicht.

Tips zolang de loden leidingen niet zijn vervangen:

  • Spoel ’s ochtends de kraan 2 minuten door voordat u water drinkt. Gebruik dat eerste water voor andere dingen. Bijvoorbeeld om mee schoon te maken, om planten water te geven of om het toilet door te spoelen.
  • Gebruik voor het maken van de flesvoeding voor een baby liever geen kraanwater, maar koop flessen water in de winkel.
  • Geef kinderen die jonger zijn dan 8 jaar ook geen kraanwater. Koop ook voor hen flessen water in de winkel.
  • Bent u zwanger? Ook voor zwangeren geldt: drink geen kraanwater, maar water uit de winkel.

Koken van kraanwater helpt niet om de loodconcentratie te verlagen. Het wordt op dit moment onderzocht of er goede apparaten zijn die u thuis kunt installeren om lood uit het drinkwater te filteren. De uitslag is nog niet bekend. De meest geschikte lange termijn oplossing blijft het vervangen van loden leidingen.

Opmerking:  Als u in Tuindorp Buiksloot of Tuindorp Nieuwendam woont, kijkt u dan ook naar de extra informatie voor u op de pagina “Meest gestelde vragen over gezondheid en loden waterleidingen”

Algemene tips:

  • Nieuwe waterleidingen: zet elke ochtend de kraan twee minuten open gedurende de eerste drie maanden.
  • Gebruik koud tapwater bij het koken of bereiden van warme dranken. In water uit de warme kraan lossen meer metalen op dan in koud water.

Welke regels gelden er?

Het is niet wettelijk verplicht om loden leidingen te vervangen, maar aangezien lood slecht is voor de gezondheid van kinderen, pleiten we er als GGD voor om de leidingen spoedig te vervangen. Dit is ook het advies van de Gezondheidsraad.

De huurcommissies zien een loodgehalte boven de gezondheidskundige norm van 10 microgram per liter als gebrek aan de woning. Wanneer de verhuurder hier niets aan doet kan een huurverlaging worden afgedwongen in afwachting van vervanging.