Pad tot huidige pagina

Loden waterleidingen

29 juni 2020

Lood in drinkwater is ongezond voor jonge kinderen. Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dat verboden. Heeft u nog loden leidingen in huis? Laat deze dan vervangen.

Ook bij nieuwe kranen en koppelstukken van nieuwe leidingen kan tijdelijk een kleine hoeveelheid lood in het water terechtkomen. In loden waterleidingen kunnen hele kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater terecht komen. Omdat lood ongezond is voor jonge kinderen, adviseert de GGD loden leidingen te vervangen.

In Amsterdam-Amstelland zijn er geen loden aansluitleidingen meer, Waternet en PWN hebben deze allemaal laten vervangen. Er zijn nog wel woningen met loden binnenleidingen. Het vervangen van deze leidingen is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Ze zijn te herkennen aan hun grijze kleur, als ze niet zijn geverfd. Loden leidingen zijn vaak een beetje bobbelig. Als je er met bijvoorbeeld een lepel op klopt hoor je een dof geluid.

Twijfelt u nog? Bekijk dan het volgende filmpje.

Wat betekent dit voor mijn gezondheid?

Als jonge kinderen te veel lood binnen krijgen, kan dat leiden tot een iets lagere intelligentie (IQ daling met 1-5 punten) en gedragsafwijkingen, zoals een verminderde concentratie. Volwassenen zijn minder gevoelig voor lood. Jonge kinderen zijn gevoeliger omdat:

  • Zij veel drinken in verhouding tot hun lichaamsgewicht,
  • Hun maag/darmen meer lood opnemen,
  • Lood bij jonge kinderen in hun hersenen terecht komt, en bij oudere kinderen en volwassenen niet.

Vooral baby's die flesvoeding drinken gemaakt met kraanwater uit loden leidingen, krijgen meer lood binnen dan de aanbevolen norm. Voor alle kinderen is het belangrijk zo min mogelijk lood binnen te krijgen. Daarom kunnen kinderen tot 8 jaar en zwangere vrouwen beter geen kraanwater drinken uit loden leidingen.

Wat kan ik zelf doen?

Het beste is de loden leidingen te (laten) vervangen. Hoe u dat moet aanpakken hangt af van uw situatie. De gemeente Amsterdam heeft de mogelijkheden voor eigenaren, huurders en verhuurders op een rijtje gezet.

Zolang de leidingen niet vervangen zijn kunt u beter flessenwater of zo mogelijk kraanwater uit niet-loden leidingen gebruiken voor de volgende groepen:

  • Flesgevoede zuigelingen
  • Kinderen tot en met 7 jaar
  • Zwangere vrouwen

Kinderen ouder dan 7 en volwassenen kunnen kraanwater blijven gebruiken tot de loden leidingen zijn vervangen als de volgende aanwijzingen worden gevolgd:

  • Spoel de leiding voor ieder gebruik even door over de afstand tot aan de aansluiting op het waternet (watermeter of hoofdkraan).
  • Het water kunt u opvangen en voor iets anders gebruiken (handen wassen, schoonmaken, de WC doorspoelen of de planten water geven).
  • Als er geen zicht is op vervanging van de loden leidingen binnen enkele maanden, ga dan over op het gebruik van kraanwater uit niet-loden leidingen, flessenwater, of water uit een openbaar tappunt bij u in de buurt.

Koken van kraanwater helpt niet om de loodconcentratie te verlagen. Gebruik koud tapwater bij het koken of bereiden van warme dranken. In water uit de warme kraan lossen meer metalen op dan in koud water.

Welke regels gelden er?

Het is niet wettelijk verplicht om loden leidingen te vervangen, maar aangezien lood slecht is voor de gezondheid van kinderen, pleiten we er als GGD voor om de leidingen spoedig te vervangen. Dit is ook het advies van de Gezondheidsraad.

De huurcommissies zien een loodgehalte boven de gezondheidskundige norm van 10 microgram per liter als gebrek aan de woning. Wanneer de verhuurder hier niets aan doet kan een huurverlaging worden afgedwongen in afwachting van vervanging.