Pad tot huidige pagina

Expert meeting luchtkwaliteit 2021

Het Schone Lucht Akkoord, Actieplan Schone Lucht Amsterdam, WHO advieswaarden, smart sensors, citizen science, stikstof, ultrafijn stof, het LML, houtrook, satelliet- en mobiele metingen. Allemaal hot –en vaak ingewikkelde- topics.

UPDATE 11 augustus 2020.
De bijeenkomst op locatie gaat NIET door. De bijeenkomst wordt verzet naar 2021. De exacte datum is nog niet bekend.

De samenleving wil een schone leefomgeving, maar wat is schoon? Het bepalen van de luchtkwaliteit wordt vanuit steeds meer verschillende invalshoeken ingezet. Wat kunnen we hier over leren? U krijgt het tot in detail uitgelegd (oorspronkelijk gepland op 28 september) in Amsterdam. Deskundigen vanuit verschillende organisaties komen de laatste ontwikkelingen op dit gebied presenteren, maar ook de lokale (meet)initiatieven in Limburg, IJmond, Rijnmond en natuurlijk in Amsterdam komen aan bod.

Aanmelding

  • Deelname is gratis.
  • Aanmelden voor een van de 60 plaatsen kan via leefomgeving@ggd.amsterdam.nl.
  • Er komt ook een live stream waarop u de presentaties op internet – live of achteraf - kunt volgen.
    Daarover volgt nog informatie met een internet link.

Datum: oorspronkelijk gepland maandag 28 september 2020

Agenda:

Dagvoorzitter Fred Woudenberg GGD Amsterdam.

10:00 uur
Opening door de Amsterdamse wethouder portefeuilles Verkeer, Vervoer, Water en Luchtkwaliteit.
(Sharon Dijksma, Gemeente Amsterdam)

10:15 uur
De rol van burgermetingen in het Schone Luchtakkoord.
(Marita Voogt, RIVM)

10:40 uur
Waar vuur is, is rook.
(Jordy Vercauteren, VMM)

11:05 uur
Satellietmetingen en lokale voorspellingen.
(Bas Mijling, KNMI)

11:30 uur
Schadelijke emissies van verkeer en andere bronnen.
(Norbert Ligterink, TNO)

11:55 uur
Routinematig beschikbaar maken van GCN gegevens voor lokaal gebruik.
(Saskia van der Zee, GGD Amsterdam)

12:20 uur
Lunch.

13:00 uur
Google Air View: mobiele metingen met Streetview auto’s.
(Roel Vermeulen, IRAS Universiteit Utrecht)

13:25 uur
50 jaar ervaring; gebruik van sensoren en palmesbuisjes in het luchtmeetnet van de DCMR.
(Sef vd Elshout, DCMR)

13:50 uur
Citizen science in Noord Holland  ‘Hollandse Luchten’.
(Jeanot van Belkom, Provincie Noord-Holland)

14:15 uur
Pauze.

14:40 uur
Innovatie en de kwaliteit van luchtmetingen.
(Dave de Jonge, GGD Amsterdam)

15:05 uur
Aktieplan Schone lucht Amsterdam. 
(Harry van Bergen, Gemeente Amsterdam)

15:30 uur
Sluiting

Reserve:
Ervaringen met NO2 metingen in samenwerking met burgers.
(Maurice Hermans, RUDZL)

Volg ons op Twitter voor updates: https://twitter.com/luchtkwaliteit