Pad tot huidige pagina

App Mijn luchtkwaliteit

7 september 2018

Met de gratis app kan iedereen zien hoe de luchtkwaliteit nu en in de komende dagen in de eigen leefomgeving is. Op basis daarvan kunt u besluiten om uw activiteiten, route of agenda aan te passen. Indien u luchtwegklachten heeft kunt u, in overleg met uw arts, eventueel ook uw medicijngebruik aanpassen bij een slechte luchtkwaliteit. Daarnaast kunt u via de luchtkwaliteitsapp op basis van een persoonlijke smogalert een waarschuwing ontvangen.

Deze app geeft iedereen de mogelijkheid vooraf of op de dag zelf te controleren hoe de luchtkwaliteit is bij hem of haar in de buurt. Met name voor mensen met een longziekte is die informatie van levensbelang.

De app ‘Mijn luchtkwaliteit’ vervangt de oude ‘luchtmeetnetapp’ die informatie gaf over de gemeten en verwachte fijnstof-, stikstofdioxide en ozonwaarden bij de verschillende luchtmeetstations verspreid in het land. De app geeft daarnaast ook informatie over de luchtkwaliteit en een handelingsadvies op buurtniveau aan de hand van een door de RIVM en GGD ontwikkelde luchtkwaliteitsindex.

In opdracht van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland heeft GGD Amsterdam bijgedragen aan de ontwikkeling van de app. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, RIVM, DCMR Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en provincie Limburg zijn de andere financiers van de app. Het Longfonds, Milieudefensie en het IRAS-instituut van de Universiteit Utrecht hebben meegewerkt aan de handelingsadviezen in de app.

Uiteindelijk streeft de gemeente Amsterdam ernaar dat de lucht overal in de stad, op elk moment van de dag, voor iedereen gezond is om in te ademen. Dit doel is ook opgenomen in de in het voorjaar van 2015 aangenomen Agenda Duurzaamheid. Zie ook www.amsterdam.nl/duurzaam.

Naast de app kunnen burgers uit de regio Amsterdam-Amstelland ook terecht bij GGD Amsterdam voor informatie over de luchtkwaliteit bij hun woning in relatie tot gezondheid. Dat kan via de websites www.luchtmeetnet.nl en www.ggd.amsterdam.nl. De afdeling Leefomgeving is daarnaast ook bereikbaar per mail via LO@ggd.amsterdam.nl of telefoonnummer (020) 555 5405.

De luchtkwaliteitsapp is gratis te downloaden in de Appstore of Playstore en is onderdeel van www.luchtmeetnet.nl.

Downloaden app


Instructievideo

Onderstaande video geeft uitleg over het gebruik van de app: