Pad tot huidige pagina

Meetnet Luchtkwaliteit

24 augustus 2018

Wat is het luchtmeetnet Amsterdam?

Via het luchtmeetnet volgt de gemeente de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. De GGD Amsterdam beheert dit luchtmeetnet van de gemeente Amsterdam. Het luchtmeetnet bestaat uit 12 meetstations die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar de luchtkwaliteit in de gaten houden. Er bestaat ook een landelijk meetnet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Samen met het RIVM en DCMR (de beheerders van het Rotterdamse luchtmeetnet) wordt jaarlijks door middel van trendanalyse onderzocht of de lucht schoner wordt (een dalende trend).

Rapporten

Waarom bestaat het luchtmeetnet?

Door het meetnet kunnen we de ontwikkelingen over de jaren volgen en effecten van maatregelen zien. Zo is de lucht in Amsterdam sinds 2000 niet meer schoner geworden, ook al vervuilt de gemiddelde auto minder dan vroeger.

Hoe werkt het meetnet?

De meetstations zijn cabines op 12 plekken in Amsterdam. De cabines zuigen buitenlucht in monitors die ter plekke automatisch analyses uitvoeren. De cabines sturen de meetgegevens elk uur naar computers van de GGD. Daar worden ze meteen op de website www.luchtmeetnet.nl gepubliceerd. De GGD publiceert ook jaarlijks een overzicht met alle metingen van het afgelopen kalenderjaar en de jaargemiddelden.

Waar staan de meetpunten?

De straatstations, voor drukke straten, staan aan de Haarlemmerweg, Van Diemenstraat, Stadhouderskade, Einsteinweg en Jan van Galenstraat.
De achtergrondstations staan in rustiger gebieden: in het Vondelpark, Westerpark, Sportpark Ookmeer, en aan de Nieuwendammerdijk, Kantershof en Oude Schans. Ook staan er enkele meetstations buiten de gemeentegrenzen.

Meer informatie

Met vragen over luchtmeetnet kunt u terecht bij de afdeling Luchtkwaliteit van de GGD Amsterdam.
De afdeling is telefonisch bereikbaar via 020 555 5405 en per e-mail lo@ggd.amsterdam.nl