Pad tot huidige pagina

Milieu en Gezondheid en professionals

27 februari 2018

De afdeling Milieu & Gezondheid kan professionals van collegadiensten, instellingen of scholen adviseren over alle onderwerpen op het gebied van milieu en gezondheid.

Wat doet de GGD?

Professionals, die zich bezig houden met zaken op het gebied van milieu en gezondheid voor bewoners of besturen, kunnen we ondersteunen bij de invulling van het gezondheidsdeel. Zo is er een nauwe samenwerking met bijvoorbeeld milieudiensten, diensten ruimtelijke ordening en diensten verkeer en vervoer. Een voorbeeld hiervan is het actieplan luchtkwaliteit van de gemeente Amsterdam (PDF, 1,1 MB). We zijn intensief en op vele manieren betrokken bij de opzet, uitvoering en evaluatie hiervan.

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn we direct betrokken bij vele onderwerpen, in andere regio’s ondersteunen we desgevraagd de lokale GGD. Het actieplan geluid van de gemeente Utrecht is bijvoorbeeld met advies van de afdeling opgesteld.
Bij incidenten met chemische stoffen werken we voor de zeven GHOR regio’s in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

We kunnen samenwerken met professionals of ze ondersteunen bij zaken die indirect zijn gericht op bewoners en besturen. Voorbeelden hiervan zijn :

  • het doen van onderzoek met een universiteit
  • het schrijven van een richtlijn voor GGD Nederland
  • meedraaien in een project van een ministerie
  • les geven voor een onderwijsinstelling

Wat doet de GGD niet?

We werken niet direct voor problemen van professionals zelf. Een bedrijf dat kampt met problemen met het binnenmilieu, een bodemverontreiniging of andere milieuproblemen kan daarvoor terecht bij hun arbodienst of een ingenieurs- of adviesbureau. Uitzonderingen maken we soms als een vriendendienst voor collegadiensten of particuliere organisaties met zeer specifieke milieu- en gezondheidsproblemen. Scholen adviseren we als het om de gezondheid van de leerlingen gaat. Voor gezondheidszaken die docenten aangaan, kunnen scholen bij hun arbodienst of in uiterste gevallen bij de arbeidsinspectie terecht.

Contact

Contactpersoon: de heer F. Woudenberg, hoofd afdeling Milieu en Gezondheid
De afdeling Milieu en Gezondheid is bereikbaar op iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur
telefonisch : 020 5555 405
per e-mail : lo@ggd.amsterdam.nl
per post : GGD Amsterdam, Afdeling Milieu en Gezondheid, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam