Pad tot huidige pagina

PERFECT

10 maart 2017

Amsterdam heeft van INTERREG Europe subsidie gekregen voor PERFECT (Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and Towns), een project met als doel het beter benutten van de groene infrastructuur in Europa. Amsterdam richt zich op groen en gezondheid.

Meerwaarde van groen voor gezondheid Amsterdammers

Amsterdam beoogt met dit project meer inzicht te krijgen in het effect van ruimtelijke ingrepen, variërend van stadsparken tot kleine ‘green spots’ in de buurt, op de gezondheid van de bewoners van de stad.
De subsidie zal worden ingezet voor het evalueren van gebruik van Amsterdamse parken na ruimtelijke aanpassingen zoals gepland in de Agenda Groen en het evalueren van bewonersinitiatieven en activiteiten in het groen.

Betrokken vanuit gemeente Amsterdam

Dit project is voorbereid door het Team Europese Subsidies in samenwerking met collega’s van Ruimte & Duurzaamheid (R&D) en de GGD. De implementatie van dit project ligt vooral bij de GGD, die hiervoor nauw zal samenwerken met R&D en een aantal stadsdelen.

Interreg Europe en Kansen voor West

INTERREG Europe richt zich op beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling en co-financiert projecten en platforms waarbij regionale of lokale overheden en andere partners praktijkvoorbeelden en ideeën uitwisselen om zo hun beleidsinstrument(en) te verbeteren. Voor Amsterdam wordt met name het programma Kansen voor West gezien als zo’n beleidsinstrument.

Meer informatie

Voor meer informatie over PERFECT kunt u contact opnemen met Imke van Moorselaar van de GGD en Age Niels Holstein van het PMB: ivmoorselaar@ggd.amsterdam.nl en A.holstein@amsterdam.nl.

Meer informatie