Blijf uit de rook!

23 maart 2021

Is er brand bij u in de buurt? Ga dan niet buiten in de rook staan. Als de rook bij uw huis komt, sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk uw ventilatiesysteem uit. Help mensen in uw omgeving om ook uit de rook te blijven.

Wat moet ik doen als ik gezondheidsklachten heb?


De meeste klachten na het inademen van rook verdwijnen kort nadat u geen rook meer inademt.
Heeft u (blijvende) gezondheidsklachten na het inademen van rook of inslikken van roet? Ga dan naar uw huisarts.

Is rook schadelijk voor mijn gezondheid?

Het inademen van rook is nooit gezond, daarom moet u het inademen van rook zoveel mogelijk voorkomen. De gezondheidseffecten van rook hangen vooral af van de hoeveelheid rook die u binnen krijgt.

Kijk voor meer informatie bij:

Wat doet de GGD?

Met vragen over gezondheid en rook kunt u terecht bij de afdeling Leefomgeving van de GGD Amsterdam via telefoonnummer (020) 555 5405 of e-mail leefomgeving@ggd.amsterdam.nl

Bij de GGD Amsterdam werken een aantal Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Zij adviseren over gezondheidsrisico's voor bewoners en hulpverleners tijdens ongevallen en calamiteiten. Zij komen ook in actie bij incidenten met chemische stoffen.