Foto: Meldingen over houtrook in Amsterdam in 2020 en 2021.

Toename gemelde overlast houtstook 2021

In de afgelopen 2 jaar zijn er 295 meldingen van overlast door houtstook bij de GGD Amsterdam gedaan. De meldingen zijn verspreid over de stad, maar de meeste meldingen komen uit het Centrum en IJburg.

In 2020 werden er 61 meldingen gedaan en in 2021 werden 234 meldingen gedaan. De meldingen uit Weesp werden in deze periode nog niet naar de GGD gestuurd. Sinds november 2020 worden meldingen van de stookwijzer doorgestuurd naar de GGD Amsterdam. De stookwijzer is een door de Rijksoverheid beheerde website die adviseert op welke dagen er beter geen hout gestookt kan worden en waar ook overlast gemeld kan worden. Dit heeft geleid tot een forse toename van het aantal houtstookmeldingen.

Meldingen per postcodegebied

De meldingen zijn samengevoegd per postcode gebied. In totaal zijn er vanuit 115 postcode gebieden 295 meldingen van overlast gedaan. Het meest aantal meldingen kwamen uit een postcodegebied op IJburg. Dit waren er 38.

Meeste meldingen in de winter

Meldingen zijn er door het hele jaar, maar de meeste meldingen zijn in de winterperiode. In de maanden oktober tot en maart werd 85% van de meldingen gedaan.

Ervaren overlast door bewoners

Melders rapporteren, dat op dagen dat de stookwijzer adviseert om niet te stoken, vaak toch wordt gestookt. Ramen worden dichtgehouden, maar door verouderde huizen en kieren komt de rooklucht toch de woning in. Veel gerapporteerde gezondheidsklachten zijn hoofdpijn, last van ogen, astmatische klachten en last van de luchtwegen. De meldingen van bewoners zijn belangrijk om de overlast door houtstook in Amsterdam in beeld te brengen. De GGD brengt in kaart hoeveel meldingen er zijn, waar de meeste meldingen zijn en adviseert het bestuur hierover.

Houtrook en gezondheid

Houtrook is schadelijk voor de gezondheid van iedereen: mensen die in de buurt wonen, maar ook voor jezelf, als stoker. Dit is recent bevestigd in Nederlands onderzoek. Vooral mensen met een longziekte, ouderen en kinderen zijn kwetsbaar voor de rook van een houtvuur of barbecue. Het inademen van houtrook kan directe klachten van de luchtwegen geven zoals hoesten en benauwdheid. Daarnaast leidt het stoken van hout tot een toename van fijn stof, dat ook op lange termijn schadelijk is voor de gezondheid. Houtrook bevat stoffen die kunnen leiden tot hart- en vaatziekten en longkanker.

Meer informatie over houtrook

Wil je meer weten over houtstook, alternatieven, gezondheidsrisico’s en wat je kan doen bij overlast? Kijk op www.amsterdam.nl/houtstook
Stookwijzer: Atlas Leefomgeving

Contact

Met vragen over uw gezondheid en houtrook kunt u terecht bij team Milieu en Gezondheid van de GGD Amsterdam