Pad tot huidige pagina

Ventileer

6 december 2016

Ventileer 24 uur per dag.

Natuurlijke ventilatie

  • Ventileer dag en nacht in alle kamers. Zet alle roosters open en minstens één raampje op een kier in alle kamers. Als het erg koud is en hard waait kunt u de roosters tijdelijk half open zetten.
  • Maak roosters minimaal één keer per jaar schoon (gebruik borstel en stofzuiger), en doe gordijnen en vitrages voor roosters en ramen open om de ventilatie niet te belemmeren. Indien mogelijk hangt u gordijnen liever op onder de roosters zodat deze vrij blijven bij gesloten gordijnen.
  • Voor een snelle verversing van binnenlucht, zet u 1 of meerdere keren per dag de ramen wijder open tegenover elkaar. Dit heet luchten. Doe dit in de winter slechts 5-10 minuten per keer, zodat de woning niet teveel afkoelt.
  • Controleer of er een luchtstroom is te voelen bij de ventilatiekanalen in badkamer, keuken en wc. Vochtige, gebruikte lucht hoort via deze kanalen de woning uitgevoerd te worden. Zo niet, neem contact op met uw verhuurder of een deskundige.
  • Zodra ramen nat of beslagen zijn, betekent het dat er meer geventileerd moet worden in de woning. Ventileer dan extra door in elke kamer 1 raam op een kleine kier of opening te houden. Dit geldt voor woonkamer, slaapkamers en de badkamer. Er zijn uitzethaakjes/ kierstandhouders (ook inbraakveilig) te koop die op ramen vastgemaakt kunnen worden zodat u een kleine kier krijgt.
  • Is er een spleet aan de onder- of bovenkant van de binnendeuren in de woning? Deze zijn ook nodig voor goede ventilatie door het hele huis. Het is vooral belangrijk dat de badkamerdeur een opening of rooster heeft. De opening helpt de vochtige lucht af te voeren via het ventilatiekanaal. Vraag uw verhuurder erom als er geen deurrooster of spleet onder de badkamerdeur is. U kunt tussendeuren in de woning ook op een kiertje laten staan om luchtstromen door de woning te krijgen.

Mechanische ventilatie

Gebruik de 3-standen schakelaar in de keuken als volgt:

  • Stand 1 (laagste niveau) bij afwezigheid.
  • Stand 2 bij aanwezigheid van mensen in de woning.
  • Stand 3 bij douchen, koken, visite, klussen of andere activiteiten waarbij veel vocht vrijkomt. Laat na het douchen of koken de schakelaar nog minstens een uur op de hoogste stand staan.

Zorg er bij mechanische ventilatie voor dat de roosters altijd open staan voor voldoende luchttoevoer van buiten.