Vocht en schimmels

29 mei 2019

In een vochtig huis groeien schimmels en huisstofmijten sneller dan in een droog huis. U herkent een vochtig huis door vochtplekken of schimmel op muren en plafonds, beslagen ramen of een muffe gronderige geur.

Vochtproblemen kunnen ontstaan door bouwkundige gebreken of door verkeerd woongedrag. Bouwkundige oorzaken van vochtproblemen kunnen lekkages, gebrekkige ventilatievoorzieningen of een fout in de constructie van de woning zijn. Bij verkeerd woongedrag gaat het vaak om onjuist ventileren, een te hoge vochtproductie in de woning en/of te weinig stoken. Schimmelgroei geeft lelijke plekken in huis en kan materialen zodanig aantasten dat deze vervangen moeten worden.

Wat betekenen vocht en schimmels voor mijn gezondheid?

  • Mensen die in een vochtig of schimmelig huis wonen hebben vaker luchtwegklachten dan mensen die in een droog huis wonen. Wonen in een vochtig huis kan leiden tot het ontstaan van astma of verergering daarvan.
  • In vochtige huizen komen meer schimmels en/of huisstofmijten voor. Schimmels en huisstofmijten kunnen allergieën veroorzaken.
  • Een vochtige, schimmelige woning kan muf gaan ruiken en zo geurhinder veroorzaken.

Welke regels gelden er?

Technische eisen aan woningen zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Bouwtechnische gebreken zoals lekkages, kapotte ventilatieroosters of een verstopt ventilatiekanaal dient de woningeigenaar op te lossen. Ambtenaren van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht kunnen u hier meer over vertellen en eventueel adviseren.

Wat kan de GGD doen?

Wij kunnen u adviseren hoe u de woning zo gezond mogelijk kunt bewonen en hoe u bouwtechnische gebreken in uw woning opgelost kunt krijgen. Meten van de hoeveelheid en het soort schimmels is duur en geeft vrijwel nooit informatie over mogelijke gezondheidsrisico’s. De GGD kan dergelijke metingen niet zelf uitvoeren en raadt ze af.

Contact en informatie

Team Milieu en Gezondheid is telefonisch bereikbaar via (020) 555 5405
E-mail: lo@ggd.amsterdam.nl
Post via GGD Amsterdam, team Milieu & Gezondheid, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam