Bijeenkomsten Prenataal contact in november en januari

15 november 2022

Sinds kort kunnen zwangere vrouwen een huisbezoek ontvangen van een jeugdverpleegkundige. Dit maakt de prenatale hulpverlening laagdrempelig en preventief. Ook gezinnen die in een kwetsbare situatie zitten, kunnen op deze manier worden geholpen. Sinds 1 juli heeft de JGZ namelijk de wettelijke taak om zwangere vrouwen of gezinnen in een kwetsbare situatie een prenataal huisbezoek te brengen. Dit gebeurt op advies van de verloskundig zorgverlener of kraamzorgprofessional, maar is geheel vrijwillig. In november en januari vinden in totaal drie interactieve theaterbijeenkomsten plaats over dit prenataal contact voor de professionals in de geboortezorg.

Om aanstaande ouders in kwetsbare situaties te ondersteunen is het essentieel dat professionals in de geboortezorg elkaar meer weten te vinden in een gezamenlijke aanpak. Hoewel we al heel veel samenwerken hierin, geeft de nieuwe regelgeving aanleiding om hier verder naar te kijken. Hoe gaan we die samenwerking rond dit prenataal contact vormgeven? Wat levert het op voor de (aanstaande) ouders? En voor jezelf als professional? Dat staat centraal in de bijeenkomsten Prenataal contact.

Werk je als professional met zwangeren? Geef je dan op voor een van deze data:

  • Stadsdeel Nieuw-West en West op maandag 28 november 2022
  • Stadsdeel Noord en Oost op dinsdag 17 januari 2023
  • Stadsdeel Zuidoost, Centrum en Zuid op woensdag 18 januari 2023

Tijdstip: 1500-1700 uur.
Locatie voor alle dagen is: Het Zonnehuis, Zonneplein 30, Amsterdam Noord.

Aanmelden

Vragen?

Wil je meer informatie of heb je vragen? Mail naar gks@amsterdam.nl.