Financiering activiteiten Gezonde en Kansrijke Start in 2022

Vanuit het programma Gezonde en Kansrijke Start zetten we ons in om elk Amsterdams kind een goede start te geven. De eerste 1000 dagen zijn hierbij erg belangrijk omdat in deze periode een stevige basis wordt gelegd voor die goede start. We willen dat alle kinderen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Soms hebben aanstaande ouders hier extra ondersteuning bij nodig.

Denk hierbij aan informatie over goed voorbereid beginnen aan de zwangerschap of hoe je gezond kunt blijven tijdens zwangerschap (voor moeder en kind). Maar ook de periode erna als ouders vragen hebben over de kraamperiode of opvoeding.

Heb je een goed plan? Dien deze in voor 1 juni as

In 2022 hebben we budget beschikbaar om eenmalig activiteiten te financieren. Heb je een goed idee voor een gezonde en kansrijke start? Dien dan je plan in vóór 1 juni 2022 bij gks@amsterdam.nl.

Welke activiteiten financieren we?

Het gaat om activiteiten in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost gericht op (aanstaande) ouders die extra ondersteuning nodig hebben in de eerste 1000 dagen. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten:

 • waarbij ouders meer leren over gezondheid en/of gezond eten, voor, tijdens en na de zwangerschap;
 • gericht op het verminderen van stress rond de zwangerschap;
 • waarbij ouders beter geïnformeerd worden over alles rondom gezond zwanger worden/zijn, bevallen, kraamperiode en opvoeden;
 • om ouders te helpen formele en informele organisaties in hun buurt te vinden voor ondersteuning rond zwangerschap, geboorte en opvoeding;
 • die ouders helpen andere ouders in de buurt te vinden voor ondersteuning.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van activiteiten. Als u andere goede plannen heeft om ouders in de eerste 1000 dagen te ondersteunen kunt u dit aan ons voorleggen om verder te bespreken.

Waar moeten de plannen aan voldoen?

In het plan is in ieder geval goed omschreven:

 • Welke activiteiten u uitvoert om ouders te ondersteunen en waarom juist deze activiteiten goed werken.
 • Wie de activiteiten gaat uitvoeren.
 • Of er wordt samengewerkt met andere partijen in het stadsdeel.
  Zo ja: welke? En op welke manier werkt u samen?
  We geven de voorkeur aan plannen waarbij wordt samengewerkt met anderen.
 • Of er over de plannen overlegd is met andere programma’s, projecten in de stadsdelen. Denk aan Masterplan Nieuw-West, Masterplan Zuidoost, Sociaal Plan Banne Noord, of de Sociale Basis.
 • In welke periode de activiteiten plaatsvinden.
 • Een begroting waarin is aangeven wat de kosten zijn.

Onder ‘Wat gebeurt er daarna’ is aangegeven waar we nog meer op letten als het gaat om het definitief beoordelen en financieren van de plannen. Het is goed om hier ook alvast iets over op te nemen in uw plan.

Waar en hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt uw plannen mailen naar gks@amsterdam.nl. U hoeft geen apart format te gebruiken. Als u in uw plan tenminste alle punten beschrijft die zijn genoemd bij ‘waar moeten de plannen aan voldoen’ is dit voldoende.

Tot wanneer kunnen plannen worden ingediend?

U kunt plannen indienen tot 1 juni 2022. Het budget om activiteiten te financieren is beschikbaar in 2022. Dit betekent dat de activiteiten dit jaar moeten starten en voor 1 januari 2023 moeten zijn beëindigd. In overleg kunnen activiteiten nog een tijd doorlopen in 2023.

Wat gebeurt er daarna?

Nadat we de plannen hebben ontvangen gaan we deze beoordelen. Hierbij kijken we naar de inhoud zoals genoemd bij ‘waar moeten de plannen aan voldoen’. Maar ook zijn de volgende criteria belangrijk:

Type activiteiten

We financieren alleen activiteiten en de directe incidentele kosten om deze activiteiten mogelijk te maken (kosten voor personeel of vrijwilligers, training, scholing, eenmalige huur voor scholingsruimte, koffie, thee etc. voor bijeenkomsten, (ontwikkelen) folders, communicatiemateriaal). Als u twijfel heeft of activiteiten gefinancierd kunnen worden kunt u hierover met ons overleggen.

Duur activiteiten en borging

De activiteiten moeten voor 1 januari 2023 beëindigd zijn (in overleg kunnen activiteiten nog een tijd doorlopen in 2023). Als ze succesvol zijn willen we graag dat ze worden voortgezet, bijvoorbeeld door (financiering door) een andere organisatie of gemeentelijk programma/onderdeel. Er zijn vanuit het programma GKS geen mogelijkheden om financiering van activiteiten in 2023 voort te zetten.

Afstemming andere gemeentelijke onderdelen

Omdat de activiteiten worden uitgevoerd in een stadsdeel verwachten we van de uitvoerende organisaties dat zij afstemmen met lopende programma’s/projecten in de stadsdelen. Denk hierbij aan: Masterplan Nieuw-West, Masterplan Zuidoost, Sociaal Plan Banne Noord, of de Sociale Basis. Bij de beoordeling zullen wij zelf ook afstemmen met collega’s van deze gemeentelijke onderdelen omdat we het belangrijk vinden dat activiteiten binnen het stadsdeel in samenhang plaatsvinden.

Budget en financieringsvorm

Er is maximaal tot € 10.000 beschikbaar per plan. Financiering worden verstrekt in de vorm van een opdracht; geen subsidie. Dit betekent dat u conform gemaakte afspraken binnen een aantal termijnen factureert voor de werkzaamheden die u heeft verricht.
We nemen binnen 2 weken na ontvangt contact met u op om uw plan verder te bespreken. Als we akkoord zijn vragen wij u een officiële offerte in te dienen. Afhankelijk van de vragen die we daarna nog hebben, of informatie die we nog nodig hebben, streven we ernaar binnen 2 weken na ontvangst van de offerte de opdracht te verstrekken.