Leerlijn Gezonde en Kansrijke Start

Gezonde en Kansrijke Start gaat niet alleen om het signaleren van kwetsbaarheden bij aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen en om het ondersteunen van deze ouders. Idealiter zijn alle professionals die werken met deze doelgroep ook doordrongen van eenzelfde integrale visie en het belang van samenwerken vanuit die visie. De opdracht binnen die visie is samen de veilige handen te zijn voor  zwangeren, ouders  en kinderen in kwetsbare omstandigheden. In de leerlijn, ontworpen door een werkgroep met vertegenwoordigers uit alle (geboorte)zorg disciplines, wordt die visie als een satéprikker door de verschillende modules gestoken.

In vijf geaccrediteerde e-learning modules en één fysieke, multidisciplinaire bijeenkomst krijgen professionals uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg alles mee over signaleren van, en handelen bij, verschillende soorten kwetsbaarheden. Ook cultuursensitief werken en privacy en gegevensdeling komen aan de orde.

In de (korte) e-learnings gaan we werken met theorie, casuïstiek, filmpjes van ervaringsdeskundigen en kennistoetsen. In de fysieke bijeenkomst komt alle kennis bij elkaar en zal vooral geoefend kunnen worden met het toepassen van die kennis en de visie. Een zesde e-learning is speciaal voor professionals die niet in de geboortezorg werken zoals de volwassenen GGZ en Buurtteams. Ook voor hen is het van belang te weten hoe precair de eerste 1000 dagen zijn en hoe belangrijk om tijdig en adequaat te handelen en begeleiden.

In 2022 worden de e-learnings gebouwd en getest. Vanaf 2023 zullen ze kosteloos worden aangeboden aan Amsterdamse professionals.

Scholing sensitief werken

Vooruitlopend op de leerlijn Gezonde en Kansrijke Start traint Pharos dit jaar de jeugdverpleegkundigen van de JGZ en de jeugdpsychologen van het Ouder- en Kindteam in sensitief werken. In deze training leer je als professional aan te sluiten bij ouders met diverse (culturele) achtergronden, stress/armoede of laaggeletterdheid.

Heb je vragen over de Leerlijn Gezonde en Kansrijke Start? Neem contact op via gks@amsterdam.nl