Startschot Amsterdamse Pledge Nu Niet Zwanger

GGD Amsterdam, Cordaan, HVO Querido, Leger des Heils, Stichting Ouder- en Kindteam Amsterdam, SAG Zorgontwikkeling, Stichting Abortuskliniek Amsterdam en Veilig Thuis gaan de komende maanden hun professionals trainen in de methodiek Nu Niet Zwanger.

SIGRA, ELAA, EVAA en de RAAD voor de Kinderbescherming zijn als overkoepelende organisaties medeondertekenaars van de pledge en onderschrijven de implementatie.

De ondertekening is via deze link terug te kijken. In deze livecast vertellen de ondertekenaars wat Nu Niet Zwanger voor hun organisatie betekent en wat het belang is;

Bewuste keuzes maken

“Het is belangrijk om bewust te kiezen op welk moment je zwanger wordt, want ongepland zwanger en ouder worden is pittig voor zowel ouders als het kind”, aldus Kukenheim.

Doel van de methodiek Nu Niet Zwanger is dat het normaler wordt om in gesprek te gaan over een mogelijke kinderwens van toekomstige ouders in kwetsbare situaties zodat ze niet door een onbedoelde zwangerschap worden overvallen.

Extra handvatten om ouders nog beter te ondersteunen

Programmamanager Danielle Kretz is trots: “De ondertekening is een belangrijke stap voor de Gezonde en Kansrijke Start. Professionals leren nog beter het gesprek te voeren wat een zwangerschap betekent in een bepaalde fase van iemands leven en of de omstandigheden goed zijn. Een gesprek dat vaak lastig is. De methode Nu Niet Zwanger geeft extra handvatten om het gesprek op een goede, sensitieve manier te doen. Zo zijn we beter in staat om Amsterdammers in kwetsbare situaties nog beter te ondersteunen en kunnen jonge vrouwen én mannen bewuste keuzes  maken over hun toekomst.”

Urgentie is hoog

De urgentie is hoog. Amsterdam heeft 35% meer tienermoeders dan in de rest van Nederland. Voor, tijdens en na de geboorte wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling en kansen die het kind later krijgt. Een onbedoelde zwangerschap die door ouders als ongewenst wordt ervaren heeft een enorme impact op diens leven en die van het kind.

Nu Niet Zwanger methode

Nu Niet Zwanger is een landelijke methode en maakt onderdeel uit van het programma Gezonde en Kansrijke Start. Met Nu niet zwanger krijgen professionals extra tools/training om potentiële ouders te spreken over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Vrouwen en mannen houden zelf de regie in hun kinderwens en krijgen extra ondersteuning om een goede afweging te maken hierin. Het voorkomen van een ongewenste ongeplande zwangerschap kan toename van problemen en persoonlijk leed van ouders en familie voorkomen.

De professional wordt ondersteund door de Nu Niet Zwanger Aandachtsfunctionaris binnen de eigen organisatie. Deze aandachtsfunctionaris neemt de gesprekken over van de professional als blijkt dat er meer tijd of specifieke aandacht noodzakelijk is.

Expertrol voor Centrum Seksuele Gezondheid

Twee Inhoudelijke Coördinatoren van het Centrum Seksuele Gezondheid hebben de expertrol binnen het Nu Niet Zwanger programma. ;De aandachtsfunctionaris kan een beroep doen op deze coördinator bij complexe casuïstiek en deze inzetten als schakel tussen het sociaal- en medisch domein. De coördinator verzorgt daarnaast ook de intervisie en training van de aandachtsfunctionarissen en draagt zorg voor de registratie van de casuïstiek.