Meer ondersteuning voor Centering in Amsterdam

Het programma Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam wil het aanbod van Centering de komende jaren helpen uitbreiden, zodat (aanstaande) ouders straks kunnen kiezen tussen groepsbegeleiding of individuele begeleiding.

We vinden de doorgaande lijn van Centering zwangerschap en Centering ouderschap, in verbinding met het sociale domein heel belangrijk. Dit willen we dan ook graag stimuleren en ondersteunen. Dit doen we door aankomend jaar professionals die nog niet opgeleid zijn in Centering, de mogelijkheid te geven de in company training van Stichting Centering Nederland te volgen. Daarnaast geven we tijdelijke stimuleringsgelden en projectondersteuning aan verloskundige praktijken die samenwerken met JGZ als een tegemoetkoming in aanloopkosten en training en inzet van extra begeleiders en vadercoaches. Praktische informatie over aanvragen is te vinden in het kader.

Corrie de Beer van Verloskundigenpraktijk Groei vertelt waarom zij zo enthousiast is over Centering zwangerschap en Serife Gulkara, moeder van twee wat het haar heeft gebracht.

‘Je ziet dat het resultaat levert’

Bij Verloskundigenpraktijk Groei bieden ze Centering zwangerschap al een tijd aan en dat blijven ze doen vertelt Corrie: ‘Het geeft ons altijd weer een boost te zien wat het de vrouwen brengt. Je ziet gewoon dat het veel resultaat oplevert, het geeft de vrouwen kracht en zelfvertrouwen. Dat is vooral de reden waarom wij dit blijven aanbieden. We leveren er soms op in, maar het is het ons waard omdat we zien dat vrouwen bewuster zwanger zijn en bewuster met de toekomst omgaan.’

Waarom is het zo anders?

‘Je volgt een programma van 10 sessies, waarin we diverse thema’s, zoals gezonde voeding, gezonde zwangerschap, prenataal onderzoek met elkaar bespreken. De sessies zijn heel interactief, vaak met een spelelement. De groep gaat meer in gesprek met elkaar: ‘Hoe kijk je tegen echo’s aan? Welke onderzoeken zijn er? Hoe bereid je je voor op de bevalling? Welke pijnstillers kun je wel of niet gebruiken enzovoort. Zo ontstaat er een uitwisseling tussen de vrouwen, waarbij zij elkaar in hun kracht zetten. Aanstaande ouders leren hoe depressie te herkennen na de bevalling; hoe je voor je kindje gaat zorgen en hoe je je netwerk uitbreidt. Je ziet dat die groepjes blijven bestaan ook na de kraamtijd. Het geeft vrouwen die net in Nederland zijn ook een extra netwerk om hen heen. “

Hoe gaan jullie te werk?

De groep bespreekt de thema’s onder elkaar en wij begeleiden hierin. We proberen zo min mogelijk de vragen meteen zelf te beantwoorden, maar laten de groep met antwoorden komen. We werken in onze praktijk met drie assistentes. Elke groep wordt door een verloskundige en een assistente begeleid. Hierdoor zorgen we ervoor dat het altijd bekende gezichten zijn. Dat geeft ook meteen veel vertrouwen bij de groep.’

Serife: “Centering heeft me echt verrijkt”

Een investering voor jezelf

Een van de moeders die meededen is Serife Gulkara, moeder van twee die bij beide zwangerschappen voor Centering zwangerschap heeft gekozen: ‘Ik vond de groepsgesprekken erg fijn. Het heeft me echt verrijkt. Je zit samen met andere moeders van verschillende culturen in een groep en deelt ervaringen met elkaar. De kennis die het me heeft gebracht! Een wereld gaat voor je open. In boeken staan de standaarddingen, maar je bespreekt van alles met elkaar. Ik zou het ook zo weer doen, want elke zwangerschap is weer anders. Het is een investering in jezelf. En het contact blijft. Na vier jaar hebben we nog steeds contact met elkaar in het whatsapp groepje. Die verbinding met elkaar is zo mooi. Zo kan het gebeuren, dat je wakker bent ’s nachts, tijdens de kraamperiode en dat je die momenten met elkaar deelt. Want er is vast nog iemand wakker, denk je dan. Dat geeft toch wel kracht. “

Training Centering zwangerschap en ouderschap

De training bestaat uit twee dagen onderwijs en drie maal drie uur online intervisie in de twee jaar na de training. Data zijn al bekend:

  • Groep 1: 11 en 12 mei 2022, 09.00-17.00u, Nieuwe Achtergracht 100, Amsterdam
  • Groep 2: 11 en 12 juli 2022, 09.00-17.00u, locatie volgt

Kosten worden gefinancierd door Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam. Ben je geïnteresseerd in de training? Geef je dan op via gks@amsterdam.nl.

Ondersteuning Centering groepen

Geef je al Centering, maar loop je tegen barrières aan zoals extra kosten of een geschikte ruimte? Wij helpen jullie graag.

Meld je aan via gks@amsterdam.nl. Je ontvangt een aanvraagformulier waarin je je motivatie invult. Deze stuur je naar ons terug.

Je kunt de aanvraag indienen tot 1 maart 2022.

Nadat je een aanvraag hebt gestuurd, wordt de motivatie en de begroting beoordeeld. We gebruiken daarbij onderstaande criteria:

  • Het betreft een praktijk met ervaring met groepsbegeleiding in de praktijk en/of er zijn afspraken gemaakt met een andere praktijk in de buurt om gezamenlijk groepsbegeleiding aan te bieden en afspraken met JGZ
  • Het betreft een praktijk die een doorgaande lijn met Centering ouderschap wil opzetten.
  • De verloskundige begeleiders hebben de scholing van Stichting Centering Nederland gevolgd, of gaan deze volgen.

Praktijken in de focusgebieden van Gezonde en Kansrijke Start krijgen voorrang. Dit zijn de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord krijgen voorrang.

Vragen?

Heb je nog vragen over Centering? Laat het ons weten en mail naar gks@amsterdam.nl. We nemen dan contact met je op.