Nu Niet Zwanger van start in De Roggeveen

GGD Amsterdam, Cordaan, HVO Querido, Leger des Heils, Stichting Ouder- en Kindteam Amsterdam, SAG Zorgontwikkeling, Stichting Abortuskliniek Amsterdam en Veilig Thuis beloofden in januari dat zij hun professionals de komende maanden gaan trainen in de methodiek Nu Niet Zwanger. Met Nu Niet Zwanger krijgen de professionals extra tools om potentiële ouders te spreken over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. HVO Querido is de eerste organisatie die zijn medewerkers gaat trainen. Ze beginnen met de medewerkers van de gezinsopvang.

Na een intensieve scholing vanuit het ministerie zijn de inhoudelijk coördinatoren aan de slag gegaan met de implementatie bij de organisaties. Al tijdens de eerste gesprekken in maart bleek HVO Querido veel van de casuïstiek uit het boek ‘Nu kan ik verder’ te herkennen. De beleidsadviseurs en de teammanagers van de gezinsopvang waren erg enthousiast over Nu Niet Zwanger. Daarom gaan zij de methodiek op korte termijn implementeren, als eerste bij gezinsopvang De Roggeveen. Het gaat om 5 teams (interne, ambulante en noodopvang) die in totaal 400 gezinnen bedienen. Tot eind mei krijgen 75 medewerkers een training.

Dit betekent niet dat andere organisaties stilzitten! Stapsgewijs haken zij aan bij de trainingsrondes, passend bij de eigen organisatie en met inbreng van eigen kennis. Zo heeft Cordaan al jaren geleden stevig geïnvesteerd in een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen. En de Raad voor de Kinderbescherming heeft samen met Nu Niet Zwanger Amsterdam een presentatie gegeven aan de eigen medewerkers en afspraken gemaakt over doorverwijzen.

In de volgende nieuwsbrief meer over de hele Nu Niet Zwanger-keten.