Nieuwsbrief Gezonde en Kansrijke Start januari 2022

10 mei 2022

Nieuwsbrief Gezonde en Kansrijke Start januari 2022

Startschot Amsterdamse Pledge Nu Niet Zwanger


Lees verder

Wethouder Simone Kukenheim en tal van zorgorganisaties hebben gisteren de Amsterdamse Pledge Nu Niet Zwanger ondertekend. De organisaties gaan hun professionals trainen in de methodiek Nu niet zwanger. Hiermee krijgen professionals extra handvatten om het gesprek te voeren over een mogelijke kinderwens van toekomstige ouders in kwetsbare situaties zodat ze niet door een onbedoelde zwangerschap worden overvallen.

Het tafelgesprek dat voorafging aan de ondertekening is terug te kijken via deze videolink.


Meer ondersteuning voor Centering in Amsterdam

Het programma Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam wil het aanbod van Centering de komende jaren helpen uitbreiden, zodat (aanstaande) ouders straks kunnen kiezen tussen groepsbegeleiding of individuele begeleiding. We vinden het belangrijk dat er een doorgaande lijn is van Centering zwangerschap en Centering ouderschap. Dit gaan we stimuleren door training van professionals en een tijdelijke tegemoetkoming in bepaalde kosten voor praktijken die dit al aanbieden. Corrie de Beer van praktijk Groei vertelt ons over haar ervaringen met Centering in hun praktijk. En Serife, een moeder van twee neemt ons mee in wat het haar heeft gebracht.


Online ondersteuning Eritrese zwangere vrouwen

Eritrese, zwangere vrouwen zijn een erg kwetsbare groep in de geboortezorg. Tegelijk is het voor zorgverleners moeilijk om deze vrouwen goed te informeren door de taal- en cultuurbarrière. Ken je aanstaande moeders uit deze doelgroep? Meld ze dan aan voor de online Centering groep.  Elke maand start er een nieuwe groep waar vrouwen kosteloos aan mee kunnen doen. Aanmelden is eenvoudig en iedereen is welkom; waar iemand woont of hoe lang ze zwanger is, maakt niet uit. Amsterdam steunt dit aanbod.


Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg

De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet Publieke Gezondheid aangenomen waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie moeten aanbieden.  De wet gaat 1 juli van dit jaar definitief in werking. In Amsterdam voeren we al prenatale huisbezoeken uit, maar met de wetswijziging kunnen we deze taak veel sterker neerzetten. Op dit moment zijn we bezig met alle voorbereidingen binnen JGZ.


Zwangerschap en corona

Vorige week was er een interessant livestream over Zwangerschap en coronavaccinatie waar veel vragen zijn beantwoord. Deze kun je terugkijken. Deel de link in je netwerk. Kijk ook op www.ggd.amsterdam.nl/vruchtbaarheid voor alle informatie rond corona en vruchtbaarheid