Nieuwsbrief Gezonde en Kansrijke Start

juni 2021
10 mei 2022

Nieuwsbrief Gezonde en Kansrijke Start

Lijst

We hebben niet stilgezeten de afgelopen periode. De kwartiermakers Gezonde en Kansrijke Start zijn in Nieuw West, Zuidoost en Noord druk bezig geweest met het ophalen van signalen rond kansenongelijkheid. Zij zijn lokale coalities gestart om de samenwerking tussen professionals onderling en informele partners te verstevigen. Betrokken professionals leren elkaar hierdoor goed kennen en stemmen op lokaal niveau gezamenlijke zorg af. In de laatste maanden is hard gewerkt aan het plan van aanpak. Het programmateam en de kerncoalitie Gezonde en Kansrijke Start werken nu verder aan de uitvoeringsagenda met activiteiten die ondersteuning bieden aan kwetsbare ouders in de eerste 1000 dagen.

Later meer hierover. Ook in de volgende nieuwsbrief: een verdere kennismaking met de kerncoalitie en de nieuwe programmamanager Daniëlle Kretz.


Amsterdam investeert in eerste 1000 dagen van kwetsbare kinderen

De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor een gezonde ontwikkeling en leggen een fundament voor de rest van het leven. Amsterdam komt daarom met een plan om te investeren in de eerste 1000 dagen van kwetsbare kinderen. Vanuit een brede samenwerking met onder meer ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars, verloskundigen, buurtorganisaties en wijkteams zorgen we samen dat (aanstaande) ouders nog voor conceptie goede voorlichting, zorg en ondersteuning krijgen. Het plan van aanpak Gezonde en Kansrijke Start staat op de agenda voor de commissie Zorg van 24 juni as. Op 7 juli wordt deze behandeld in de gemeenteraad.


Zorg en ondersteuning rondom psychische klachten

De werkgroep Zwangerschap & Psyche heeft een overzicht gemaakt van het actuele basisaanbod en aanvullend aanbod voor psychische problematiek, verdeeld over de verschillende fasen van het ouderschap. In de infographic zie je welke andere zorgverlener wellicht betrokken is of waar je naar kunt verwijzen. Het overzicht helpt professionals om zo goed mogelijk samen te werken met mogelijk andere betrokken professionals en zo de continuïteit in ondersteuning voor het gezin te waarborgen.


Routekaarten vroegsignalering

De psychosociale situatie waarin een aanstaande moeder zich bevindt voorspelt de gezondheid en het welzijn van de moeder en haar nog ongeboren kind. Het is daarom belangrijk om tijdens de zwangerschap goed zicht te krijgen op onder andere de psychosociale situatie en omstandigheden. De werkgroep Vroegsignalering heeft de knelpunten rond geboortezorg geanalyseerd en heeft een aantal routekaarten ontwikkeld die helpen om de psychosociale situatie van een zwangere te inventariseren.


Babyinloop in Noord draagt bij aan gelukkiger moederschap

Vrouwen die net zijn bevallen, zitten met veel vragen, twijfels en onzekerheden. Inge Feenstra, jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam Noord West, nam daarom het initiatief voor een babyinloop. Zijzelf en haar collega’s bieden daarmee een veilige omgeving om vragen te stellen en problemen te bespreken. Zo helpen ze ouders hun baby een stabielere start te geven.


Spelinloop in Noord

Jeugdverpleegkundige Naouar Ajrir uit Noord heeft vorig jaar de banden tussen het OKT en Stichting Spin aangehaald. Daardoor was ook tijdens de lockdown een digitale spelinloop mogelijk.


Vlogs over gezonde babyvoeding

Twee derde van de baby- en peutervoeding in de supermarkt is ongezond, volgens onderzoek van Unicef, maar ouders vertrouwen vaak blind op het babyschap. In haar vlogserie ‘Zo blijft je kindje gezond’ geeft Wibha Naipal, jeugdverpleegkundige bij SAG Jeugdgezondheidszorg tips voor gezonde voeding en tussendoortjes voor baby's en peuters. Wil je de vlogs gebruiken in je praktijk? Stuur een mailtje naar gks@amsterdam.nl, dan ontvang je de telefoonversie.


Colofon

De stadsbrede coalitie Gezonde en Kansrijke Start zet zich in voor een gezondere start van het (ongeboren) kind in een gezonde omgeving. Deze coalitie bestaat uit ouders en ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en initiatieven, zelforganisaties, kerken, moskeeën, ziekenhuizen, welzijnsinstellingen, huisartsen, Ouder- en Kindteams, sociale buurtteams, professionals in de geboorte- en specialistische jeugdzorg, GGZ, kinderopvang, wetenschappers, beleidsuitvoerders en –makers, zorgverzekeraars en partners als de Bernard van Leer Foundation. Zie ook ggd.amsterdam.nl/gks.


Contact: gks@amsterdam.nl