Nieuwsbrief Gezonde en Kansrijke Start juni 2022

20 september 2022

Nieuwsbrief Gezonde en Kansrijke Start juni 2022

Afbeelding

Week van de Gezonde en Kansrijke Start

Van 10 tot 14 oktober 2022 vindt voor de tweede keer de Week van de Gezonde en Kansrijke Start plaats. De week staat dit jaar in het teken van bestaanszekerheid in de eerste 1000 dagen. We zijn momenteel druk bezig met de programmering. Binnenkort is het programma bekend en kun je je aanmelden.


Netwerkbijeenkomst in Noord

Op 9 juni vond voor de tweede keer een netwerkbijeenkomst plaats in Huis van de Wijk De Meeuw. In aanwezigheid van stadsdeelvoorzitter Esther Lagendijk gingen ruim 60 deelnemers met elkaar in gesprek over de relatie tussen armoede en de eerste 1.000 dagen. “Dit heeft me echt geholpen. Ik vraag niet altijd of er geldzorgen zijn, maar dat ga ik vanaf nu altijd doen!“, vertelde een verloskundige na afloop.


Landelijke coalitie op bezoek

Onlangs was de Landelijke Coalitie Kansrijke Start op bezoek in Amsterdam Zuidoost, samen met staatsecretaris Maarten van Ooijen. De coalitie draagt het belang van de eerste 1.000 dagen uit en vervult hierin een ambassadeursrol.

Trainers van MOC 't Kabouterhuis en De Blokkenhut namen aanwezigen mee hoe kinderen je kunnen uitdagen om je vaardigheden aan te passen op wat het kind soms nodig heeft. Een huisarts, verloskundige, jeugdverpleegkundige, netwerkmanager en ouder vertelden hoe we in Zuidoost samenwerken om jonge Amsterdammers een Gezonde en Kansrijke Start te geven.


Trainingen Nu Niet Zwanger van start

De methodiek Nu Niet Zwanger biedt professionals de benodigde tools om met cliënten het gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Acht organisaties in Amsterdam hebben daarom afgesproken om hun medewerkers te trainen in deze methodiek. HVO Querido gaat als eerste organisatie van start en traint de medewerkers van gezinsopvang De Roggeveen.


Leerlijn Gezonde en Kansrijke Start

Idealiter vormen alle professionals die werken met (aanstaande) ouders samen de veilige handen voor zwangeren, ouders en kinderen in kwetsbare omstandigheden. Een gedeelde integrale visie en goede samenwerking zijn hiervoor essentieel. In de Leerlijn Gezonde en Kansrijke Start komen deze aspecten terug. De leerlijn wordt ontworpen door betrokkenen uit alle (geboorte)zorgdisciplines en is vanaf 2023 kosteloos beschikbaar voor Amsterdamse professionals.

Vooruitlopend hierop traint Pharos dit jaar de jeugdverpleegkundigen van de JGZ en de jeugdpsychologen van het Ouder- en Kindteam in sensitief werken. In deze training leer je als professional aan te sluiten bij ouders met diverse (culturele) achtergronden, stress/armoede of laaggeletterdheid.


CenteringZorg in Amsterdam breidt uit

CenteringZorg legt de nadruk op groepsgewijze, interactieve en patiëntgedreven zorg. Het programma Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam gaat dit faciliteren, zodat (aanstaande) ouders straks kunnen kiezen tussen groepsbegeleiding of individuele begeleiding.

Dit najaar starten verloskundepraktijken in Zuidoost en Nieuw-West met de programma’s CenteringZwangerschap en CenteringOuderschap. Dezelfde groep vrouwen wordt door Jeugdgezondheidszorg na de bevalling voorgezet. De eerste verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en kraamzorg starten deze week met de training. In Noord is er al ervaring en draaien er nu weer zowel zwangerschaps- als ouderschapsgroepen.


Vroeg signaleren van kwetsbaarheid

Professionals ervaren de huidige instrumenten voor risicosignalering vaak als te uitgebreid of tijdrovend. Om de kwetsbaarheid bij aanstaande ouders zo vroeg mogelijk te signaleren, adviseren wij om, naast de standaard anamnese, vijf aanvullende basisvragen te stellen over opleiding, schuldenproblematiek, woonsituatie, huiselijk geweld en hulpverlening. Je vindt deze vragen terug op onze vijf-vragen kaart.


Overzicht zorg en ondersteuning bij psychische klachten

Werk je als zorgprofessional met (aanstaande) ouders met psychosociale problemen? Houd dan altijd rekening met eventuele andere hulpverleners die al betrokken zijn. Omdat het soms best ingewikkeld kan zijn om te achterhalen om welke professionals het gaat, hebben we voor Amsterdam een overzichtsfolder gemaakt. Hierin zie je per fase bij welke professional het gezin in beeld kan zijn.


AgendaLijst

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het programma Gezonde en Kansrijke Start van GGD Amsterdam.


In- of uitschrijven voor de nieuwsbrief