Programma Nu Niet Zwanger

Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze kunnen zijn – niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral niet als je toch al in een kwetsbare positie zit.
Nu Niet Zwanger biedt hulpverleners concrete handvatten om potentiele ouders in kwetsbare situaties in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zo kunnen zij bewuste keuzes maken over hun toekomst, het krijgen van een kindje en niet onbedoeld zwanger raken.

Dit jaar ondertekende GGD Amsterdam, Cordaan, HVO Querido, Leger des Heils, Stichting Ouder- en Kindteam Amsterdam, SAG Zorgontwikkeling, Stichting Abortuskliniek Amsterdam en Veilig Thuis de Amsterdamse Pledge Nu Niet Zwanger.
De Amsterdamse zorginstellingen erkenden hiermee dat het bespreken van een kinderwens belangrijk is en beloofden dat zij deze gesprekken gaan voeren met hun cliënten. Naast bovenstaande instellingen zijn de SIGRA, ELAA, EVAA en de RAAD voor de Kinderbescherming als overkoepelende organisaties medeondertekenaars van de pledge en onderschrijven de implementatie ervan.

Bekijk hier het tafelgesprek terug:

Aandachtsfunctionaris binnen elke organisatie

Binnen elke organisatie zijn er aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger. Zij ondersteunen en motiveren hun collega’s om kinderwens, seksualiteit en anticonceptie bespreekbaar te maken. Ook coachen zij bij complexe gevallen of nemen de gesprekken over als er meer tijd of aandacht nodig is.

Inhoudelijk coördinatoren bij de GGD

GGD Amsterdam heeft bij het Centrum Seksuele Gezondheid twee inhoudelijk coördinatoren voor het programma. Zij zijn contactpersoon voor de aandachtsfunctionarissen en verzorgen training, intervisie en registratie. Is er complexe casuïstiek of gebrek aan financiële middelen voor anticonceptie? Ook dan kan de aandachtsfunctionaris een beroep doen op de inhoudelijk coördinator.

Contactgegevens:

Ook voor jouw organisatie?

Wil je meer weten over Nu Niet Zwanger? Of wil jouw organisatie zich ook aansluiten bij de Amsterdamse Pledge Nu Niet Zwanger? Stuur een e-mail naar gks@amsterdam.nl.

Meer weten over het landelijk programma Nu Niet Zwanger?

Kijk op www.nunietzwanger.nl voor meer informatie over het programma.