Prenataal huisbezoek door de JGZ

Prenataal huisbezoek door de JGZ

Met de wetswijziging ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ worden gemeenten verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. De gemeente moet deze taak opdragen aan c.q. inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert.