Pad tot huidige pagina

Nieuwsbrief GGD Amsterdam #3 - oktober 2020

23 oktober 2020

Nieuwsbrief GGD Amsterdam #3 - oktober 2020

Afbeelding

3e editie nieuwsbrief GGD Amsterdam

Het aantal besmettingen in onze regio Amsterdam-Amstelland stijgt snel. De situatie is zeer zorgelijk. In deze nieuwsbrief informeren we u over wat wij als GGD Amsterdam doen, en bieden we handvatten en middelen die u in uw organisatie kunt inzetten.


Coronapreventieteams in de stadsdelen

De GGD heeft samen met de stadsdelen en regiogemeenten coronapreventieteams opgezet. Deze teams werken onder andere met sleutelpersonen uit de buurt om in contact te komen met moeilijk bereikbare doelgroepen. Hiervoor kunnen ze ook uw hulp gebruiken.
Wilt u meer weten over deze teams of heeft u ideeën die hen kunnen helpen bij hun werk? Neem contact op met coronapreventie@ggd.amsterdam.nl


Scholen en corona

Steeds meer scholen in de regio krijgen te maken met leerlingen, studenten of medewerkers die positief zijn getest. Op onze website leggen we per schooltype uit wat scholen kunnen doen en hoe de GGD daarbij kan ondersteunen.


Kort Coronanieuws

Kent u mensen die zich zorgen maken over de coronacrisis of angstig of eenzaam zijn? Er is gratis hulp beschikbaar. Tips en hulplijnen vindt u op de website van Thrive Amsterdam.

We hebben veel communicatiemateriaal dat u kunt gebruiken:

Op onze website vindt u ook een pagina met verwijzingen naar goede informatiebronnen voor anderstaligen.


De griepprik en corona

De griepprik is dit jaar heel belangrijk:

  • De doelgroep komt grotendeels overeen met de kwetsbare groep voor corona.
  • Als er minder mensen ernstig ziek worden door griep, verlaagt dit de druk op de zorg
  • De symptomen van griep lijken erg op die van COVID-19. De griepprik verlaagt de kans op griepverschijnselen, en dus ook de kans op onnodige coronatesten.

Valt u in de doelgroep? Maak dan een afspraak met de huisarts.


Hulp om te stoppen met roken wordt vergoed

Rokers lopen waarschijnlijk meer risico om besmet te raken met het coronavirus omdat ze een minder goede afweer in hun longen hebben. Bovendien hebben ze een grotere kans op ernstige complicaties. (bron: Trimbos Instituut). Reden te meer om zoveel mogelijk rokers te inspireren om te stoppen. Kent u iemand die daarbij wel wat hulp kan gebruiken? Wijs hem of haar er dan op dat hulp bij het stoppen volledig wordt vergoed.


Lijst

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de GGD Amsterdam en gericht aan gemeenten, (zorg)instellingen en organisaties in ons werkgebied.

Kent u iemand die deze nieuwsbrief ook wil lezen? Stuur hem dan vooral door!

Lijst

Contact

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen? Neem contact met ons op via coronapreventie@ggd.amsterdam.nl.