Pad tot huidige pagina

Geïntegreerde Voorzieningen

Geïntegreerde Voorzieningen, kortweg GV's, zijn locaties waar door verschillende gemeentelijke en maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt om mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen beter te kunnen helpen.

Geïntegreerde Voorziening West, polikliniek GGD

Locatie Elisabeth Wolffstraat 2-4
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
T (020) 555 5838
F (020) 708 9358

Geïntegreerde Voorziening Centrum, polikliniek GGD

Locatie Valckenierstraat 2
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
T (020) 555 5624
F (020) 708 9357

Geïntegreerde Voorziening Zuidoost

Locatie Flierbosdreef 23
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
T (020) 555 5821
F (020) 708 9359