Vangnet

De afdeling Vangnet van de GGD bemoeit zich met Amsterdammers in een sociaal maatschappelijke of psychische crisis. Het kan gaan om verslaving, psychiatrische ziekten en gedragsstoornissen. Een onderdeel van Vangnet is Hygiënisch Woningtoezicht (HWT). Deze houdt zich bezig met klachten over hygiëne in de woonomgeving.

Vangnet werkt op afspraak en locatie.

GGD Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
T (020) 555 5462
F (020) 799 8005
E vangnet@ggd.amsterdam.nl

Informatie over Vangnet.