Pad tot huidige pagina

Belangrijke adressen

26 maart 2019
 • Klachtencommissie GGD Amsterdam,
  Ambtelijk Secretariaat Klachtencommissie,
  Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam
  e-mail klachten@ggd.amsterdam.nl
 • Gemeentelijke Ombudsman,
  Singel 250, 1016 AB Amsterdam,
  Postbus 11131, 1001 GC Amsterdam,
  telefoon (020) 625 9999
  Gemeentelijke Ombudsman
 • Adressen van Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG's) kunt u opvragen bij Landelijk Informatiepunt voor Cliënten (LIP),
  Postbus 9101, 3506 GC Utrecht,
  telefoon (030) 266 1661
 • Voor adressen van cliëntenverenigingen kunt u bellen met NP/CF (koepel van cliënten/consumenten-organisaties),
  Postbus 1539, 3500 BM Utrecht,
  telefoon (030) 234 1597
 • Voor algemene publieksinformatie over de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector kunt u bellen met Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Vl/VS) afd. Publieksvoorlichting,
  Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk,
  telefoon (070) 340 7890 (10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg Regio NoordWest (Utrecht, Noord-Holland, Flevoland),
  Postbus 20584, 1001 NN Amsterdam,
  Orly Plaza 141-151, 1043 DV
  telefoon (020) 580 0100, fax (020) 580 00150
  Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Medisch Tuchtcollege,
  per adres Gerechtsgebouw, Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam,
  postadres: Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam
  Medisch Tuchtcollege Amsterdam