Pad tot huidige pagina

Indienen van een klacht

Indien u een klacht wilt indienen bij de GGD, stuur dan een e-mail naar klachten@ggd.amsterdam.nl.

Vermeld in deze e-mail het volgende:

  • Aanhef dhr./mw. (indien gewenst)
  • Achternaam en voorletters
  • Uw adres (straatnaam, huisnummer met evt. toevoeging, postcode en woonplaats)
  • Telefoonnummer(s)
  • Op welke datum, locatie en tijdstip deed hetgeen zich voor waarover u uw klacht wilt indienen?
  • Omschrijving van de klacht

Indien gewenst kunt u 1 of meer bijlagen meesturen (max. 19Mb.)