Pad tot huidige pagina

Indienen van een klacht

U kunt uw klacht online indienen via klachtenformulier op de website van de gemeente Amsterdam.

Het is ook mogelijk een e-mail te sturen naar klachten@ggd.amsterdam.nl. Dient u uw klacht liever schriftelijk in dan kunt u een brief sturen naar:

GGD Amsterdam
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam

Vermeld in deze e-mail of brief het volgende:

  • Aanhef (dhr/mw..etc). (indien gewenst)
  • Achternaam en voorletters
  • Uw adres (straatnaam, huisnummer met evt. toevoeging, postcode en woonplaats)
  • Telefoonnummer(s)
  • Op welke datum, locatie en tijdstip deed hetgeen zich voor waarover u uw klacht wilt indienen?
  • Omschrijving van de klacht

Indien gewenst kunt u 1 of meer bijlagen meesturen (max. 19Mb.)

Binnen vijf werkdagen nadat uw klacht bij de GGD binnen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging.
Anonieme klachten neemt de GGD niet in behandeling.

Heeft uw klacht te maken met de corona-pandemie, klik dan eerst op deze link om te zien of de GGD Amsterdam de juiste organisatie is om uw klacht in behandeling te nemen: Wie behandelt uw klacht?