Pad tot huidige pagina

Wat is een klacht?

10 maart 2020

Bij een klacht over de dienstverlening door de GGD denken veel mensen al snel aan een fout in de medische behandeling. Maar het kan om veel meer kwesties gaan. Ook in het contact met een medewerker van de GGD of in de bedrijfsvoering van de GGD kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die volgens u anders hadden gemoeten of gekund. De aard en de ernst van de klachten kunnen erg verschillen.

De definitie van een klacht is:

“Een klacht is een uiting van ongenoegen over de wijze waarop de GGD zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen.”

Waarover kan ik een klacht indienen?

U mag over alles klagen wat u belangrijk vindt. De wet stelt eigenlijk maar twee beperkingen. U kunt geen schadevergoeding vragen, daartoe zijn klachtenbehandelaars namelijk niet bevoegd. Klachten over seksuele intimidatie worden eveneens niet in behandeling genomen. Daarvoor moet u zich wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De gegevens daarvan vindt u bij belangrijke adressen.

Wie kan een klacht indienen?

Zowel een cliënt als ieder ander die met de GGD te maken heeft kan een klacht indienen. Klachten kunnen ook namens iemand anders worden ingediend, bijvoorbeeld voor minderjarigen, mensen met dementie of iemand die overleden is.
Als u moeite heeft uw klacht helder en duidelijk op schrift te zetten, kunt u de GGD om hulp vragen.